Category: 13. อัล-อัซการฺ – อิมามนะวะวี (ร.ฮ.)

006-บทย่อยที่ 3-6 : การนั่งร่วมในวงซิกรุลลอฮฺ – ซิกรุลลอฮฺด้วยลิ้นและหัวใจ – ซิกรุลลอฮฺครอบคลุมถึงการฏออะฮฺต่างๆ

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย : อัล-ฟุตูหาต อัร...

005-บทย่อยที่ 1-3 : การนำหะดีษเฎาะอีฟมาปฏิบัติ – การนั่งร่วมในวงซิกรุลลอฮฺ

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย : อัล-ฟุตูหาต อัร...

004-บทย่อย : ว่าด้วยคำสั่งให้มีความบริสุทธิ์ใจ และให้มีเจตนาที่สวยงาม… [EP.2]

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย : อัล-ฟุตูหาต อัร...

003-บทย่อย : ว่าด้วยคำสั่งให้มีความบริสุทธิ์ใจ และให้มีเจตนาที่สวยงาม… [EP.1]

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย : อัล-ฟุตูหาต อัร...