Category: ละหมาดของท่านนบี (ซ.ล.)

สอน ณ มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ก่อนละหมาดวันศุกร์ ทุกศุกร์ที่สี่ของเดือน

ละหมาดของท่านนบี EP.4 [การกล่าวอะอูซุบิลลาฮฺและบิสมิลลาฮฺ]

ละหมาดของท่านนบี EP.4 [การกล่าวอะอูซุบิลลาฮฺและบิสมิลลาฮฺ]

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ละหมาดของท่านนบี EP.3 [ดุอาอิฟติตะฮฺ]

ละหมาดของท่านนบี EP.3 [ดุอาอิฟติตะฮฺ]

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง