Category: สัตว์ที่ถูกระบุถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน

สุกร หรือ หมู

สุกร หรือ หมู

                    เป็นชื่อสั...

สุนัข หรือ หมา

สุนัข หรือ หมา

                    เป็นชื่อสั...

ล่อ (ฬ่อ) (บัฆลุน)

                    ล่อ  (เดิมเขียน ฬ่อ)  เป็นคำนามเรียกสัตว์พันทางที่เกิดจากการผสมระหว่างลากับม้า ใช้เป็นสัตว์ต่าง  (พจ...