Category: คัดมาให้คิด

เรื่องของสองแม่ลูกกับท่านคอลีฟะห์ อุมัร (ร.ฎ.)

เรื่องของสองแม่ลูกกับท่านคอลีฟะห์ อุมัร (ร.ฎ.)

         ณ ค่ำคืนหนึ่งที่มีอากาศหนาวเหน็บ บรรยากาศของนครมะดีนะฮ  เงียบสงบ ผ...

ลูกชายของหญิงอาหรับชนบทผู้น่าทึ่ง

ลูกชายของหญิงอาหรับชนบทผู้น่าทึ่ง

        มีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านอัลมุฟัฎฎอล อิบนุ ซัยด์ ได้พบเห็นบุตรชายของหญิงอาหร...

ท่านอุบาดะห์ (ร.ฎ.) กับท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.)

ท่านอุบาดะห์ (ร.ฎ.) กับท่านมุอาวียะห์ (ร.ฎ.)

        ท่านอุบาดะห์ อิบนุ อัลวะลีด ได้เล่าว่า : ท่านอุบาดะห์ อิบนุ อัซซอมิต (ร.ฎ.) ไ...

ท่านมุอ๊าซ กับท่านอุมัร (ร.ฎ.)

ท่านมุอ๊าซ กับท่านอุมัร (ร.ฎ.)

        ท่านอัลอะห์มัช ได้รายงานจากท่านอบู ซุฟยาน ว่า : บรรดาคณาจารย์ของเราได้เล่าว่า...

อิสลามคือสินสมรส

อิสลามคือสินสมรส

        ท่านอะนัส อิบนุ มาลิก (ร.ฎ.) ได้เล่าว่า : อบู ตอลฮะห์ ได้มาสู่ขอท่านหญิง...

อัลอัซมะอีย์กับอาหรับชนบท

อัลอัซมะอีย์กับอาหรับชนบท

        ท่านอัลอัซมะอีย์ ได้กล่าวว่า : มีอยู่วันหนึ่งฉันได้อ่านอายะห์ที่ว่า : “และชาย...

ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน

ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน

        มีเรื่องเล่าว่า บรรดาสานุศิษย์ของนักปรัชญา อัลกินดีย์ ได้กล่าวแก่อัลกินดีย์ว่...

ท่านคอลีฟะห์ อุมัร (ร.ฎ.) กับชายชราชาวยะฮูดี

ท่านคอลีฟะห์ อุมัร (ร.ฎ.) กับชายชราชาวยะฮูดี

        ท่านอบู ยูซุฟ ได้บันทึกไว้ในหนังสือ อัลค่อรอจญ์ ของท่านว่า : ครั้งหนึ่ง ท่านอ...

ความผิดหวังที่จำต้องพลัดพราก

ความผิดหวังที่จำต้องพลัดพราก

        มีเจ้าชายชาวอาหรับคนหนึ่ง ถูกเรียกขานกันว่า อบู ฮัมซะห์ ได้สมรสกับสตรีนา...

น้ำตาแห่งความเวทนา

น้ำตาแห่งความเวทนา

        ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมได้รายงานจากท่านอุซามะห์ อิบนุ ซัยค์ (ร.ฎ.) ว่า ...

ท่านอุบาดะห์ อิบนุ อัซซอมิต (ร.ฎ.) กับมุเกาก๊อส แห่งอียิปต์

ท่านอุบาดะห์ อิบนุ อัซซอมิต (ร.ฎ.) กับมุเกาก๊อส แห่งอียิปต์

        เมื่อมุเกาก๊อซ กษัตริย์ผู้ปกครองอียิปต์ได้ขู่ท่านอุบาดะห์ อิบนุ อัซซอมิต...

การรักษาสัญญา

การรักษาสัญญา

        ท่านชัยค์ อับดุลกอดิร อัลกัยลานีย์ (ร.ฮ.) ได้เล่าว่า : ฉันตั้งมั่นอยู่บนความส...

ความมีสามัญสำนึก

ความมีสามัญสำนึก

        ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ ดีน๊าร (ร.ฮ.) ได้กล่าวว่า : ฉันเคยออกเดินทางไปยังนค...

ใครคือผู้ประเสริฐสุด

ใครคือผู้ประเสริฐสุด

        ขณะที่ท่านมุอาวียะห์ อิบนุ อบีซุฟยาน (ร.ฎ.) ได้นั่งอยู่โดยมีเหล่าผู้สูงศักดิ์...

สามัคคีคือพลัง

สามัคคีคือพลัง

       เมื่ออัลมุฮัลลับ อิบนุ อบีซุฟเราะห์ แม่ทัพคนสำคัญของคอลีฟะห์ อับดุลมาลิก อิบนุ มัรว...

บรรดาชนผู้ปฏิเสธนั้นคือผู้อธรรม

บรรดาชนผู้ปฏิเสธนั้นคือผู้อธรรม

       มีรายงานจากท่านอะตออ์ อิบนุ ดีน๊าร (ร.ฮ.) ท่านกล่าวว่า : มวลการสรรเสริญเป็นสิท...