Category: พันธุ์ไม้และสมุนไพรในอัลกุรอาน

กล้วย (اَلطَّلْحُ)

กล้วย (اَلطَّلْحُ)

              กล้วย  ชื่อไม้ล้มลุกชนิดในสกุล Musa ...

ขิง (زَنْجَبِيْل)

ขิง (زَنْجَبِيْل)

              ขิง  ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Zingiber officinal...

อัรรอยฮาน (اَلرَّيْحَانُ )

อัรรอยฮาน (اَلرَّيْحَانُ )

             อัรรอยฮาน (اَلرَّيْحَانُ ) ท่านอิบนุ อัลก็อยยิม (ร.ฮ...

มะกอก (زَيْتُوْن)

มะกอก (زَيْتُوْن)

               มะกอก (زَيْتُوْن ) ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ Sp...

องุ่น  (عِنَبٌ)

องุ่น (عِنَبٌ)

              ชื่อไม้เถาชนิด  Vitis  vinifera &nbs...

อินทผาลัม (اَلنَّخْلُ ) , (اَلنَّخِيْلُ )

                    “พืช” หมายถึง เมล็ดพันธุ์ไม้ พืชพันธุ์ก็ใช้ ในภาษาอาหรับเรียก ฮับบะฮฺ (حَبَّةٌ) หรือ (حُبُوْبٌ) หรือ...