Category: พันธุ์ไม้และสมุนไพรในอัลกุรอาน

กล้วย (اَلطَّلْحُ)

กล้วย (اَلطَّلْحُ)

              กล้วย  ชื่อไม้ล้มลุกชนิดในสกุล Musa ...

ขิง (زَنْجَبِيْل)

ขิง (زَنْجَبِيْل)

              ขิง  ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Zingiber officinal...

อัรรอยฮาน (اَلرَّيْحَانُ )

อัรรอยฮาน (اَلرَّيْحَانُ )

             อัรรอยฮาน (اَلرَّيْحَانُ ) ท่านอิบนุ อัลก็อยยิม (ร.ฮ...

มะกอก (زَيْتُوْن)

มะกอก (زَيْتُوْن)

               มะกอก (زَيْتُوْن ) ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ Sp...