Category: วจีนี้…ใครเป็นผู้เอ่ย?

อันความรู้นั้นคือบรรดาคลัง และกุญแจ (ไข) บรรดาคลังนั้นคือการถาม

อันความรู้นั้นคือบรรดาคลัง และกุญแจ (ไข) บรรดาคลังนั้นคือการถาม

บรรดาความดีของเหล่าผู้ประพฤติชอบคือบรรดาความเสื่อมเสียของเหล่าผู้ใกล้ชิด

บรรดาความดีของเหล่าผู้ประพฤติชอบคือบรรดาความเสื่อมเสียของเหล่าผู้ใกล้ชิด

เหล่าผู้ยำเกรงนั้นคือบรรดาผู้เป็นนาย และเหล่าผู้เข้าใจในศาสนบัญญัตินั้นคือบรรดาผู้นำ การนั่งร่วมกับพวกเขาคือการเพิ่มพูน

เหล่าผู้ยำเกรงนั้นคือบรรดาผู้เป็นนาย และเหล่าผู้เข้าใจในศาสนบัญญัตินั้นคือบรรดาผู้นำ การนั่งร่วมกับพวกเขาคือการเพิ่มพูน

แท้จริงในความสันโดษนั้นคือความสบายจากบรรดาผู้ปะปนที่เลว

แท้จริงในความสันโดษนั้นคือความสบายจากบรรดาผู้ปะปนที่เลว

ผู้ใดนิ่งเงียบจากความจริง ผู้นั้นก็คือชัยฎอนที่เป็นใบ้

ผู้ใดนิ่งเงียบจากความจริง ผู้นั้นก็คือชัยฎอนที่เป็นใบ้

การหัวเราะของผู้ศรัทธานั้นคือความเผลอไผลอันเกิดจากหัวใจของเขา

การหัวเราะของผู้ศรัทธานั้นคือความเผลอไผลอันเกิดจากหัวใจของเขา