Category: ราชวงศ์และอาณาจักรในประวัติศาสตร์อิสลาม

รัฐสุลตอนแห่งเดลฮี  (سُلْطَنَةُدِهْلِىْ)

รัฐสุลตอนแห่งเดลฮี (سُلْطَنَةُدِهْلِىْ)

อาณาจักรที่บรรดาสุลตอนชาวมุสลิมได้ปกครองอินเดียเหนือในนามของบรรดาค่อลีฟะฮฺแห่งราชวงศ์อับบาซียะฮฺ,  สถาปนาโดยอิลฺติม...

อัซซ่อฟะวียูน  (اَلصَّفَوِيُّوْنَ)

อัซซ่อฟะวียูน (اَلصَّفَوِيُّوْنَ)

ราชวงศ์ที่มีอำนาจปกครองในอิหร่าน  (ค.ศ.1501-1731)  เดิมเป็นแนวทางฏ่อรีเกาะฮฺซูฟีย์ที่กำเนิดขึ้นในเมืองอัรดะบีล...

บรรดาเจ้าครองนครรัฐอิสระ  (مُلُوْكُ الطَّوَاﺋﻒ)  (ฮ.ศ.422-484/ค.ศ.1023-1091)

บรรดาเจ้าครองนครรัฐอิสระ (مُلُوْكُ الطَّوَاﺋﻒ) (ฮ.ศ.422-484/ค.ศ.1023-1091)

บรรดารัฐอิสระขนาดเล็กที่ตั้งขึ้นบนความล่มสลายของอาณาจักรอัลอุมะวียะฮฺในเอ็นดะลูเซีย  (สเปน)  ภายหลังยกเลิกการป...

อัลมุวะฮฺฮิดูน  (اَلْمُوَحِّدُوْنَ)

อัลมุวะฮฺฮิดูน (اَلْمُوَحِّدُوْنَ)

ชนชาติมอรอคโคสายชีอะฮฺ,  มีอัลมะฮฺดีย์  อิบนุ  ตูมัรฺต์เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรภายหลังการล่มสลายของพวกอัลมุร...

อัลมุ่รอบิฏูน  (اَلْمُرَابِطُوْنَ)

อัลมุ่รอบิฏูน (اَلْمُرَابِطُوْنَ)

ชนชาติเบอร์เบอร์จากเผ่าลัมตูนะฮฺ  ซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งจากก๊กซอนฮาญะฮฺ,  สถาปนารัฐอิสลามขึ้นในมอรอคโคและแผ่อำนาจปก...

อัลอิสมาอิลี่ยูน (اَلإِسْمَاعِيْلِيُّوْنَ)

คือ  กลุ่มชนที่กล่าวถึงการเป็นอิหม่ามของอิสมาอีล  อิบนุ  ญะอฺฟัร  อัซซอดิก  หลังจากบิดาของเขา&n...

อัลอะซาริเกาะฮฺ (أَلأَزَارِقَة)

อัลอะซาริเกาะฮฺ (أَلأَزَارِقَة)

กลุ่มหนึ่งจากพวกค่อวาริจญ์อ้างถึงนาฟิอฺ  อิบนุ  อัลอัซฺร็อกฺ  (เสียชีวิตปีฮ.ศ.65/คศ.685)  ซึ่งถูกสัง...

อัรฆุน (أَرْغُوْن)

อัรฆุน (أَرْغُوْن)

วงศ์ของมองโกลที่มีอำนาจปกครองแคว้นสินธุและบัลลูชิสตาน  ระหว่างปีคศ.1479-1559  สถาปนาโดยซุนนูนฺ  อัรฆุน&nb...

อัลอุรเฏาะฮฺ อัซซะฮะบียะฮฺ (اَلأُرْطَةُ الذَّهَبِيَّةُ)

อัลอุรเฏาะฮฺ อัซซะฮะบียะฮฺ (اَلأُرْطَةُ الذَّهَبِيَّةُ)

อาณาจักรของพวกมองโกล  สถาปนาโดยบาตู ข่าน  (คศ.1204-1255)  หลานชายของเจงกีสข่านในเขตลุ่มน้ำวอลก้า  (ค...

อัลอัรฺตุกียูน (اَلأَرْتُقِيُّوْنَ)

อัลอัรฺตุกียูน (اَلأَرْتُقِيُّوْنَ)

ตระกูลเติร์กะเมน  มีอำนาจปกครองในดิย๊าร  บักร์  ในศตวรรษที่  6-9  แห่งฮิจเราะฮฺศักราช/คริสต์ศตว...

อะตาบัก (أَتَابَك)

เป็นฉายานามในภาษาเติร์กิชที่พวกเซลจูกเติร์กใช้เรียกขานเหล่าขุนนางในราชสำนักบางส่วนตลอดจนบรรดาเสนาบดีและแม่ทัพซึ่งบางคนเป...

อัตตูลูนียะฮฺ (اَلطُّوْلُوْنِيَّةُ)

อัตตูลูนียะฮฺ (اَلطُّوْلُوْنِيَّةُ)

อาณาจักรอิสระที่แยกตนจากอาณาจักรอับบาซียะฮฺ,  มีอำนาจปกครองในอียิปต์และซีเรีย  ระหว่างปีฮ.ศ.254-292/คศ.868-905...

อัลอิคฺชิดียูน (اَلإِخْشِيْدِيُّوْنَ)

อัลอิคฺชิดียูน (اَلإِخْشِيْدِيُّوْنَ)

อาณาจักรอิสระที่สืบทอดพวกอัตตลูนียูนในการปกครองอียิปต์และซีเรีย  ระหว่างปี ฮ.ศ.323-358/คศ. 935-969,  สถาปนาโดย...

วงศ์อัลฆูรียูน (اَلْغُوْرِيُّوْنَ)

วงศ์อัลฆูรียูน (اَلْغُوْرِيُّوْنَ)

วงศ์กษัตริย์มุสลิมที่มีอำนาจปกครองในอัฟกานิสถานระหว่างปี ฮ.ศ.543-612/คศ.1148-1215, สืบทอดอำนาจต่อจากพวกอัลฆอซฺนะวียีนในอ...

พวกอัลฆอซฺนะวียูน (اَلْغَزْنَوِيُّوْنَ)

วงศ์กษัตริย์จากพวกทาสชาวเติร์กที่มีอำนาจปกครองเขตภาคตะวันออกของอิหร่าน และ อัฟกานิสถาน รวมถึงแคว้นปัญจาบในระหว่างปี ฮ.ศ....

วงศ์อัซซามานี่ยูน (السَّامَانِيُّوْنَ )

วงศ์กษัตริย์เชื้อสายอิหร่านที่มีอำนาจปกครองในแคว้นคุรอซานและดินแดนเบื้องหลังแม่น้ำ  (เอเชียกลาง)  ในระหว่างปี ...