Category: จักรวรรดิอุษมานียะห์ เมื่ออาทิตย์อัสดง

ความรับผิดชอบของชาวตุรกีและอาหรับต่อการสูญสิ้นระบอบการปกครองแบบคิลาฟะห์

        จากสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ทั้งหมดได้สร้างความกระจ่างให้กับพวกเราถึงบทบา...

มุสตอฟา กะมาล อาตาเติร์ก

บทบาทของกะมาล อาตาเติร์ก ในการล้มล้างระบอบการปกครองแบบคิลาฟะห์แห่งจักรวรรดิอุษมานียะห์

        มุสตอฟา กะมาล อาตาเติร์ก บุคคลผู้นี้คือม้าตัวที่สอง (ม้าตัวที่หนึ่งก็คือ ชะรี...

นโยบายการก่อสงคราม

        หน้าประวัติศาสตร์คราครั่งไปด้วยการขับขานถึงการทำสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างพวกอุษมานียะห์กับรุสเซียซึ่งชัยชนะตกเป็น...

การปลุกระดมและยุยงให้พลเมืองในจักรวรรดิอุษมานียะห์ก่อการปฏิวัติลุกฮือ

        เพื่อให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาอันสั้น รุสเซียจึงได้ใช้แผนการปลุกระดมและยุยงชาวคริสเตียนนิกายออธอดอกซ์ในจัก...

มาตรการโค่นล้มระบอบคิลาฟะห์ของรุสเซีย

        ในช่วงเวลาซึ่งปัจจัยแห่งความอ่อนแอได้เริ่มส่งผลต่อเสถียรภาพของจักรวรรดิอุษมานียะห์นั้นรุสเซียได้เริ่มยื่นมือเข้า...

ความเป็นศัตรูของรุสเซียต่อพวกอุษมานียะห์

        พวกพระเจ้าซาร์แห่งรุสเซียต้องมีชีวิตอยู่หลายร้อยปีภายใต้ความหวั่นเกรงจากจักรวรรดิอุษมานียะห์ที่จะรุกรานเส้นพรมแด...

อีวาน จอมโหด

บทบาทของซาร์แห่งรัสเซียในการทำลายระบอบคิลาฟะห์

        ความเป็นศัตรูของรัสเซียต่อศาสนาอิสลาม        ชาวมุสลิมได้เดินหน้าพิชิตดินแดนต่างๆ ในช่วงต้นอิสลามอัลอะฮ์นัฟ อิบน...

ยังเติร์กรุ่นแรกๆ

แผนการของชาวยิวในการล้มล้างระบอบการปกครองแบบคิลาฟะห์

          ความพยายามของพวกยิวไซออนิสต์ในการล้มระบอบการปกครองแบบค่อลีฟะห์ และกำจัดสัญลักษณ์แห่งพลังของชาวมุสลิมและเอกภาพข...

ซุลตอน อับดุลฮะมีด ข่านที่ 2

ความเป็นศัตรูของชาวยิวต่อซุลตอนอับดุลฮะมีด ข่านที่ 2

        ยังมิทันสิ้นศตวรรษที่ 19 พวกยิวก็แทรกซึมเข้าสู่แวดวงทางการเมืองได้มากกว่าในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นจนมีอิทธิพลอย...

การเป็นศัตรูของชาวยิวต่อพวกอุษมานียะห์

        ความเป็นปฏิปักษ์ศัตรูเยี่ยงจารีตระหว่างชาวยิวและศาสนาอิสลามมีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงยุคแรกแห่งการปรากฏขึ้นของศาสนา...

ภาพวาดชาวยิวในอาณาจักร์อุษมานียะห์

บทบาทของยิวสากลในการล้มล้างระบอบคิลาฟะห์ของจักรวรรดิอุษมานียะห์

        ความเป็นศัตรูของชาวยิวต่อศาสนาอิสลาม        ชาวยิวได้กล่าวอ้างอย่างไร้สาระว่าพวกตนคือชนชาติที่ได้รับการเลือกสรรจ...

แผนการทางด้านการทหาร

        กลุ่มประเทศล่าอาณานิคมไม่เคยละเลยสื่อวิธีการใดๆ ก็ตามที่สามารถนำมาใช้ในการโค่นล้มระบอบการปกครองแบบค่อลีฟะห์ของจั...

แผนการ “หาแนวร่วม”

        กลุ่มประเทศล่าอาณานิคมโดยการนำของจักรภพอังกฤษสามารถแสวงหาแนวร่วม และผู้เป็นสมุนรับใช้ทั้งที่เป็นชาวอาหรับและเติร...

แผนการทางเศรษฐกิจ

        เหล่าศัตรูผู้มุ่งร้ายหมายขวัญไม่เคยละยุทธวิธีอันใดนอกจากพวกเขาได้ใช้ยุทธวิธีนั้นเพื่อต่อต้านอิสลาม โดยพยายามที่จ...

แผนการทางการเมืองการปกครอง

        กลุ่มประเทศยุโรปได้ดำเนินตามแผนการทางการเมืองเพื่อยึดครองจักรวรรดิอุษมานียะห์ โดย จากจักรวรรดิอุษมานียะห์ซึ่งผลป...