Category: เรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้

10 อันดับของภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก

10 อันดับของภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก

ทั่วโลกมีภาษาแตกต่างกันถึง 5,000 ภาษา เฉพาะปาปัวนิวกินีประเทศเดียวมีภาษาพื้นเมืองอยู่ราว 700 ภาษา ในอินเดียมีภาษาที่ใช้พ...

ไอคิวกับอีคิว

ไอคิวกับอีคิว

ไอคิว (IQ) ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ระดับปัญญา เป็นดัชนีบ่งชี้ความสามารถทางปัญญาหรือความฉลาด ปัจจุบันมีแบบ...

ลิ้นกับการรับรส

ลิ้นกับการรับรส

ลิ้นและปากของคนเราจะมีตุ่มรับรสเป็นตุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเซลล์รับรสสัมผัส มักพบบริเวณปลายลิ้น โคนลิ้น และบางส่วนข...

ผงชูรส

แรกเริ่มเดิมทีศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออิเคดะ ได้นำสาหร่ายทะเลมาสังเคราะห์ทำให้เกิดกรดอะมิโน และได้ผงชูรสรุ่นแรก ภายหลัง...

ทวารทั้งเก้า

ทวารทั้งเก้า

คำว่า “ทวาร” (ทะวาน) หมายถึงประตู , ช่อง และทางทวารทั้ง 9 หมายถึง ช่องตามร่างกายทั้ง 9 ช่อง ได้แก่ ตา 2 หู 2 จมูก 2 ปาก ...

น้ำนมจากสัตว์

น้ำนมของวัวนมเป็นน้ำนมจากสัตว์ที่นิยมดื่มกันมากที่สุด ถัดมาก็คือ นมแพะและนมแกะ ส่วนนมควายนั้นก็มีผู้คนบางส่วนที่ดื่มกันแ...

เลข 13 หลักในบัตรประชาชน

ในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลไทยได้อนุมัติ “โครงการจัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน” โดยกำหนดให้ประชาชนมีเลขประจำตัวเป็นรหัส 13 ตัว เ...