Category: สารพันบรรยาย

การเลือกคณะเรียน และการหาความรู้นอกบทเรียน (นักเรียนทุน ม.อัลอัซฮัร)

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2560 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลอง...

การเท่าทันความหลากหลายในสังคม

โครงการ “นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมการศาสนา เพื...

อิสลามกับสิ่งแวดล้อม

อิสลามกับสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายภาคประชาชนช่วยกันอนุรักษ์คลองแสนแสบ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

มุสลิมไทย 4.0

อ.อาลี กองเป็ง, ดร.วิศรุต เลาะวิถี, อ.อาลี เสือสมิง งานประจำปี มัสยิดดารุสสลาม บาหยัน (ปี 2560) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

فقه مقارن : นิติศาสตร์อิสลามเชิงเปรียบเทียบ [EP.3/3]

อบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ : จัดโดยสำนักจุฬาราชมนตรี : วิทยากรโดย อ.อาลี เสือสมิง ดาวน์โหลดไฟล์เสียง