Category: สารพันบรรยาย

อบรมศาสนพิธีกร

สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการอบรม “ศาสนพิธีกร” ...