Category: จากความนึกคิดสู่ปลายปากกา

จากความนึกคิดสู่ปลายปากกา

จากความนึกคิดสู่ปลายปากกา

* บ่อยครั้งที่เราเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจเรา แต่ช้าก่อน!  คนอื่นจะเข้าใจเราได้อย่างไร? ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจในตัวต...