Category: ประวัติศาสตร์ อัล-อันดะลุส

การล่มสลายของฆอรนาเฏาะฮฺและจุดจบของอัลอันดะลุส

อบูอับดิลลาฮฺ อัซซ่อฆีรยังคงปกครองฆอรนาเฏาะฮฺ (Granada) ในส่วนที่เหลือต่อไป อัซซะฆอลลุงของเขาสูญเสียเมืองบัสเฏาะฮฺ และยอ...

พลเมืองมุสลิมในอัล-อันดะลุส รอเรือข้ามฟากไปยังฝั่งโมรอคโคเพื่อลี้ภัยสังคราม

ฆอรนาเฏาะฮฺ (Granada) ที่มั่นสุดท้ายของชาวมุสลิมในอัลอันดะลุส

1. การขัดแย้งภายในระหว่างผู้ปกครองฆอรนาเฏาะฮฺ (Granada)ใน ปีฮ.ศ.755/คศ.1354 อัลฆอลิบ บิลลาฮฺ อบุลฮัจญ์ญาจฺ ได้ถูกชายสติฟ...

ทัศนียภาพของเมืองมาลิเกาะฮฺ (มาลากา) มองจากที่ราบเห็นแนวป้อมปราการ และยอดปราสาท, อัล-อันดะลุส (สเปน)

อัลอันดะลุสภายหลังอาณาจักรอัลมุวะฮฺฮิดูน (ยุคบะนู มะรีนและบะนู อัลอะฮฺมัร)

ปีฮ.ศ.620/คศ.1223 พวกบะนู อัลอะฮฺมัรฺได้สถาปนาอาณาจักรอิสระขึ้นในฆอรนาเฏาะฮฺ (Granada) ภายใต้การนำของอบูอับดิลลาฮฺ อัลฆอ...

เหรียญกาปณ์ประเภทดิรฮัม, รัชสมัย อับดุรเราะหฺมานที่ 1, วงศ์อัล-อุม่าวียะฮฺ, อัล-อันดะลุส

อัลอันดะลุสในสมัยผู้ครองรัฐ (อุม่ารออฺ) อัลอุม่าวียะฮฺ

รัชสมัยฮิชาม อิบนุ อับดิรเราะฮฺมาน (ฮ.ศ.172-180/คศ.788-796) ฮิชาม อิบนุ อับดิรเราะฮฺมาน ดำรงตำแหน่งผู้ครองรัฐ (อะมีรฺ) ใ...

อิบนุ ตูมัรฺต์ ผู้อ้างตนเป็นอิหม่าม อัล-มะฮฺดียฺ และผู้ให้กำเนิดกลุ่ม “อัล-มุวะฮฺฮิดูน”

อัลอันดะลุสในสมัยอาณาจักรอัลมุวะฮฺฮิดูน (Almohades)

ในช่วงเวลาที่พวกอัลมุรอบิฏูน (Almoravides) กำลังยุ่งอยู่กับการญิฮาดในอัลอันดะลุส ตลอดจนสาละวนอยู่กับการบริหารอาณาจักรที่...

ภาพเขียนสีน้ำมัน ยูซุฟ อิบนุ ตาชฟีน ถือธงศึกนำทัพชาวมุสลิมกอบกู้อัล-อันดะลุส

อัลมุรอบิฏูน (Almoravides) เข้าสู่อัลอันดะลุส

พวกมุรอบิฏูน มีเชื้อสายเบอร์เบอร์ก๊กซอนฮาญะฮฺที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลทรายในแอฟริกาเหนือ ประกอบด้วยเผ่าลัมตูนะฮฺ, ญุดาละฮฺ ...

อัลอันดะลุสยุคหลายก๊ก (อัตตอวาอิฟ) และการแตกแยกออกเป็นรัฐอิสระ

ในปีฮ.ศ.400/คศ.1010 แคว้นอัลอันดะลุสเกิดการแตกแยกแต่ละก๊ก (ตออิฟะฮฺ) หรือตระกูลที่มีอิทธิพลต่างก็ประกาศแยกตนเป็นอิสระในห...

อาณาจักรอัลอุม่าวียะฮฺในแคว้นอัลอันดะลุส

จริงๆ แล้ว อาณาจักรอัลอุม่าวียะฮฺในอัลอันดะลุส เริ่มต้นตั้งแต่ปีฮ.ศ.139/คศ.756 ในสมัยอับดุรเราะฮฺมาน อัดดาคิล จวบจนถึงสม...

การปราบปรามการกบฏลุกฮือทั้ง 25 ครั้ง ของอับดุรเราะฮฺมาน อัดดาคิล (ซอกฺร์กุรอยช์)

สถานการณ์ในแคว้นอัลอันดะลุสได้มีการเปลี่ยนแปลงในปีฮ.ศ.141/คศ.758 บรรดาผู้นิยมในวงศ์อัลอุม่าวียะฮฺที่แตกกระซ่านกระเซ็นได้...

การสถาปนารัฐอัลอุม่าวียะฮฺในแคว้นอัลอันดะลุส (ฮ.ศ.138-420/คศ.755-1029)

ระบอบการปกครองแบบคิลาฟะฮฺแห่งราชวงศ์อัลอุม่าวียะฮฺในกรุงดามัสกัส ได้ล่มสลายในปีฮ.ศ.132/คศ.750 ค่อลีฟะฮฺองค์สุดท้ายคือมัร...

อัลอันดะลุสในช่วงการปกครองของเหล่าข้าหลวง (ฮ.ศ.95-138/คศ.714-755)

ข้าหลวงของราชวงศ์อัลอุมาวียะฮฺที่ปกครองแคว้นอัลอันดะลุสเป็นคนแรกคือ อับดุลอะซีซ อิบนุ มูซา อิบนิ นุซัยฺร์ ซึ่งท่านมูซาผู...

การพิชิตอัลอันดะลุส (เอนดาลูเซีย)

หลังจากที่มูซา อิบนุ นุซัยฺร์และพรรคพวกของตนได้สร้างความมั่นคงแก่ศาสนาอิสลามในเขตแอฟริกาเหนือแล้ว เขาก็เริ่มสนใจดินแดนเบ...

แม่ทัพผู้พิชิตอัลอันดะลุส (เอน ดาลูเซีย)

ถือกันว่าการพิชิตอัลอันดะลุสเปรียบประดุจดังมงกุฎสำหรับการพิชิตดินแดนตะวันตกของชาวมุสลิม  นอกเหนือจากเป็นการพิชิตอย่...

การพิชิตแอฟริกาเหนือของชาวอาหรับ

ภายหลังการทำสนธิสัญญาสงบศึกกับนครอเล็กซานเดรียของ ท่านอัมรฺ อิบนุ อัลอาศ ซึ่งเป็นการพิชิตอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 16 เชาว๊าล...

สถานการณ์ของสเปนในช่วงก่อนการพิชิตของชาวอาหรับ

สถานการณ์ของสเปนในช่วงก่อนการพิชิตของชาวอาหรับ

พวกวิสิโกธนับถือศาสนาคริสต์ศาสนานิกายแอเรียน (Arian Christianity) ซึ่งเชื่อว่าพระเยซูทรงมีสภาพเป็นทั้งพระผู้เป็นเจ้าและม...

สเปนและคาบสมุทรไอบีเรีย

ด้วยพระนามแห่งเอกองค์อัลลอฮฺ  พระผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอ   มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์พระผู้ทรงบันดาลให้เรื่องราวในอด...