Category: นักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอิสลาม

มุฮัยยุดดีน อัลมัฆริบีย์ محيي الدين المغربي

มุฮัยยุดดีน อิบนุ มุฮำมัด อิบนิ อบี อัชชุกรี่ อัลมัฆริบี่ย์ อัลอันดะลูซี่ย์ ในตำรา “อัลอะอฺลาม” ของอัซซัรกะลี่ย์ ระบุว่า...

อัลฮะกีม ฮะบัชอัลมะรูซีย์ (الحكيم حبش المروزي)

อะฮฺมัด อิบนุ อับดิลลาฮฺ ฮะบัช อัลฮาซิบ อัลมะรูซีย์ เป็นพลเมืองแห่งมหานครแบกแดด ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดเมื่อใด แต่เขาเสียชี...

อิบนุอัลละบูดีย์ (ابن اللبودي)

อิบนุอัลละบูดีย์ (ابن اللبودي)

อบูซะกะรียา ยะฮฺยา อิบนุ มุฮำมัด อิบนิ อับดาน อิบนิ อับดิลวาฮิด รู้จักกันในนาม “อัซซอฮิบ อัลละบูดีย์” บางทีเขาก็ถูกเรียก...

อบุลมันซูรอัลมุวัฟฟัก (أبومنصورالموفق)

อบูมันซูร อัลมุวัฟฟัก อิบนุ อะลี อัลฮิรอวีย์ อัลฟาริซี่ย์ เราไม่ทราบเวลาที่แน่นอนว่าบุคคลผู้นี้เกิดและเสียชีวิตเมื่อใด แ...

อบูบักร อัรรอซีย์ (أبوبكرالرازي)

อบูบักร มูฮำมัด อิบนุ ซะการียา อัรรอซีย์ เขาเป็นที่รู้จักสำหรับชาวตะวันตกในนาม “ราห์เซส” (Rhazes) เขาถือกำเนิดในเมืองอัร...

อบูอิสหาก อัลบัฏรูญี่ย์ (أبواسحاق البطروجي)

นูรุดดีน อัลบัฏรูญี่ย์ อบูอิสหาก อัลอิชบีลี่ย์ ไม่ทราบแน่ชัดว่าปราชญ์ผู้นี้ถือกำเนิดและสิ้นชีวิตเมื่อใด แต่ยืนยันได้ว่าเ...

มุฮำมัด อิบนุ อิบรอฮีม อัลฟิซารี่ย์ (محمدبن ابراهيم الفزاري)

อบู อับดิลลาฮฺ มุฮำมัด อิบนุ อิบรอฮีม อัลฟิซารี่ย์ ไม่ทราบปีที่เขาเกิด แต่เขาเสียชีวิตในมหานครแบกแดด เมื่อปี ฮ.ศ.189 โดย...