Category: นักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอิสลาม

มุฮัยยุดดีน อัลมัฆริบีย์ محيي الدين المغربي

มุฮัยยุดดีน อิบนุ มุฮำมัด อิบนิ อบี อัชชุกรี่ อัลมัฆริบี่ย์ อัลอันดะลูซี่ย์ ในตำรา “อัลอะอฺลาม” ของอัซซัรกะลี่ย์ ระบุว่า...

อัลฮะกีม ฮะบัชอัลมะรูซีย์ (الحكيم حبش المروزي)

อะฮฺมัด อิบนุ อับดิลลาฮฺ ฮะบัช อัลฮาซิบ อัลมะรูซีย์ เป็นพลเมืองแห่งมหานครแบกแดด ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดเมื่อใด แต่เขาเสียชี...

อิบนุอัลละบูดีย์ (ابن اللبودي)

อิบนุอัลละบูดีย์ (ابن اللبودي)

อบูซะกะรียา ยะฮฺยา อิบนุ มุฮำมัด อิบนิ อับดาน อิบนิ อับดิลวาฮิด รู้จักกันในนาม “อัซซอฮิบ อัลละบูดีย์” บางทีเขาก็ถูกเรียก...

อบุลมันซูรอัลมุวัฟฟัก (أبومنصورالموفق)

อบูมันซูร อัลมุวัฟฟัก อิบนุ อะลี อัลฮิรอวีย์ อัลฟาริซี่ย์ เราไม่ทราบเวลาที่แน่นอนว่าบุคคลผู้นี้เกิดและเสียชีวิตเมื่อใด แ...

อบูบักร อัรรอซีย์ (أبوبكرالرازي)

อบูบักร มูฮำมัด อิบนุ ซะการียา อัรรอซีย์ เขาเป็นที่รู้จักสำหรับชาวตะวันตกในนาม “ราห์เซส” (Rhazes) เขาถือกำเนิดในเมืองอัร...

อบูอิสหาก อัลบัฏรูญี่ย์ (أبواسحاق البطروجي)

นูรุดดีน อัลบัฏรูญี่ย์ อบูอิสหาก อัลอิชบีลี่ย์ ไม่ทราบแน่ชัดว่าปราชญ์ผู้นี้ถือกำเนิดและสิ้นชีวิตเมื่อใด แต่ยืนยันได้ว่าเ...

มุฮำมัด อิบนุ อิบรอฮีม อัลฟิซารี่ย์ (محمدبن ابراهيم الفزاري)

อบู อับดิลลาฮฺ มุฮำมัด อิบนุ อิบรอฮีม อัลฟิซารี่ย์ ไม่ทราบปีที่เขาเกิด แต่เขาเสียชีวิตในมหานครแบกแดด เมื่อปี ฮ.ศ.189 โดย...

มูซาอิบนุชากิรฺและลูกๆ (موسىبن شاكر وبنوه)

มูซา อิบนุ ชากิรฺ มีชีวิตอยู่ในรัชสมัยค่อลีฟะฮฺ อัลมะอฺมูน แห่งราชวงศ์ อับบาซียะฮฺ (คริสต์ศตวรรษที่ 9) ในมหานครแบกแดด เข...

อิบนุฮัมซะฮฺอัลมัฆฺริบี่ย์ (ابن حَمْزَﺓَالمغربي)

อิบนุ ฮัมซะฮฺ อัลมัฆริบี่ย์ เป็นนักวิชาการในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่มีความเจนจัดในวิชาคำนวณ ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่เข...

กุสฏอ บิน ลูกอ อัลบะอฺละบะกีย์ (قسطابن لوقا البعلبكي)

กุสฏอ บิน ลูกอ อัลบะอฺละบะกีย์ (قسطابن لوقا البعلبكي)

กุสฏอ บิน ลูกอ (ลูกา) อัลบะอฺละบะกีย์ เราไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดเมื่อใด แต่เขาเสียชีวิตในแคว้นอาร์เมเนีย เมื่อปี ฮ.ศ.300 เข...

อัลฮะซัน อัลมัรรอกิชีย์ (الحسن المراكشي)

อบู อะลี อัลฮะซัน อิบนุ อะลี อัลมัรรอกิชีย์ เราไม่ทราบว่าเขาถือกำเนิดเมื่อใด แต่เขาเสียชีวิตในนครมัรรอกิชฺ (มอรอคโค) เมื...

อัลก็อลซอดีย์ (القلصادي)

อบุล ฮะซัน อะลี อิบนุ มุฮำมัด อะลี อัลกุร่อชี่ย์ อัลบิสฏีย์ รู้จักกันในนาม อัลก็อลซอดีย์ ถือกำเนิด ณ แคว้นอันดะลุส (เอ็น...

อิบนุ อัลฮาอิม อัลมักดิซีย์ (ابنُ الهائِم المقدسي)

อบุลอับบาส ซิฮาบุดดีน อะฮฺมัด อิบนุ มุฮำมัด อิบนิ อิมาดิดฺดีน อิบนิ อะลี รู้จักกันในนาม อิบนุ อัลฮาอิม อัลมิซรี่ย์ มีชีว...

อัชชะรีฟ อัลอิดรีซีย์ (الشريف الإدريسي)

มุฮำมัด อิบนุ อับดิลลาฮฺ อิบนิ อิดรีส (หลานของอิดรีสที่ 2 อัลฮะมะดีย์ เจ้าชายแห่งนครมะละกา-สเปน) อัชชะรีฟ อัลอิดรีซีย์ถื...

อัซซัรค่อซีย์ (السرخسي)

อบุลอับบาส อะฮฺหมัด อิบนุ มุฮำมัด อิบนิ มัรวาน อัซซัรค่อซีย์ เราไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเกิดเมื่อใด แต่เขาเสียชีวิตในปี ฮ.ศ.2...