Category: อิสลามผู้พิชิต

ศาสนาอิสลามในซูดานตอนกลาง

1. อัลกานิมและบุรโน่ ดินแดนซูดานตอนกลางนั้นหมายถึง  อาณาบริเวณแถบเส้นเขตร้อนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่แผ่ยื่นตั้งแต่ชายฝั่งด้...

ภาพวาดเมืองในแคว้นฟูตาโตโร (ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Futa_Tooro)

บทบาททางอารยธรรมความเจริญของอาณาจักรอิสลามในแอฟริกาตะวันตกเขตร้อน (ทรอปิกใต้)

ก่อนที่เราจะปิดฉากเรื่องราวของอาณาจักรอิสลามอันยิ่งใหญ่แห่งซูดานตะวันตกนั้น ถือเป็นความจำเป็นจากการบ่งชี้ถึงการสร้างความ...

ภาพวาดสมรภูมิวาดีย์ กองทัพโปรตุเกสด้านซ้าย

การรุกรานดินแดนซูดานตะวันตกของบรรดาซุลต่านแห่งโมรอคโค

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นบัลลังก์แห่งนครมัรรอกิช (มาราเกส) ราชธานีของพวกซุลต่านอัสสะอ์ดียีน ซึ่งปกครองดินแดนตะวันตกไกลทางแอ...

การแผ่ขยายของอิสลามในหมู่เกาะมะฮ์รอจ (อินโดนีเซีย)

(หมู่เกาะมะฮ์รอจ  เป็นชื่อของหมู่เกาะอินโดนีเซีย  ในตำราของอัลมัสอูดีย์  ส่วนอิบนุ  บัตตูเตาะห์  ได้เรียกหมู่เกาะอินโดนี...

มัสยิดเก่าแก่ในอมรปุระ สมัยราชวงศ์คองบอง ค.ศ. 1752-1776

อิสลามในพม่า (เบอร์มาเนีย) และคาบสมุทรอินโดจีน

ส่วนหนึ่งจากเขตชายแดนของอินเดียซึ่งอิสลามได้หยั่งรากลึกที่นั่นและผลิดอกออกผลสะพรั่งและสุกงอมในพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ก็คือ...

ไม่มีดินแดนในโลกที่ไม่มีอิสลาม

ถ้าหากว่าเราต้องการรวบรวมสถิติที่ครอบคลุมถึงดินแดนทั้งหมดที่อิสลามเข้าสู่ดินแดนนั้นด้วยการเชิญชวนเรียกร้องโดยสันติและถ้อ...

เส้นทางการเผยแผ่อิสลามโดยนักซูฟีย์เองก็เป็นเส้นทางที่กว้างไกลเช่นกัน

ดังนั้นอิสลามจึงมีวิถีทางในการเผยแผ่อยู่หลายวิถีทางโดยมิต้องมีการทำสงครามและการใช้ความรุนแรง  ส่วนหนึ่งก็คือนักเผยแ...

อิสลามแพร่หลายด้วยความประเสริฐและพลังเฉพาะตัว

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต ไม่ปรากฏว่าสำหรับชาวมุสลิมมีนโยบายทางการเมืองที่ถูกกำหนดเพื่อการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม โดยมีคณะบุคค...

ระบบของการเป็นพันธมิตรและผลลัพธ์ในการเผยแผ่อิสลาม

ระบบของการผูกมิตร (หรือการเป็นพันธมิตรของตัวบุคคลกับเผ่าอาหรับ) เองนั้นย่อมบ่งชี้ได้อย่างดีถึงการสร้างความเป็นพี่น้องระห...

วิถีแห่งอิสลาม

อิสลามมีวิถีทางในการเผยแผ่หลากหลาย และซึมซาบเข้าสู่บรรดาหัวใจของผู้คนด้วยวิธีการต่างๆ การพิชิตดินแดนก็ถือเป็นสื่ออย่างหน...

อรัมภบทแห่งอิสลามและวิถีทาง

ลักษณะแห่งการพิชิตของอิสลาม ปูมบันทึกการพิชิตแห่งอิสลามคลาคล่ำไปด้วยรายนามของเหล่าผู้พิชิตนามอุโฆษ บุรุษแรกและผู้พิชิตที...

อิสลามผู้พิชิต : อรัมภบทของผู้แต่ง

บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรร่อฮีม วัซซ่อลาตุ้วัสซ่าลามุ่อะลานะบียี่ฮี ว่า ซ่อฟิยี่ฮี คอต่ามิลมุรซาลีน วะบะอฺดุ :- ข้าพเจ้าเคย...