Category: สัจจพยากรณ์ ที่ได้รับการคัดสรร

ชาวนครม่าดีนะฮฺจะพากันย้ายครอบครัวสู่ดินแดนที่ถูกพิชิตใหม่

ชาวนครม่าดีนะฮฺจะพากันย้ายครอบครัวสู่ดินแดนที่ถูกพิชิตใหม่

สัจจพยากรณ์ระบุว่า ชาวนครม่าดีนะฮฺจะพากันย้ายครอบครัวสู่ดินแดนที่ถูกพิชิตใหม่ จากท่านสุฟยาน อิบนุ อบี ซุฮัยร์ อันนุมัยรี...

ชาวมุสลิมจะสู้รบกับชนชาติเติร์ก

ชาวมุสลิมจะสู้รบกับชนชาติเติร์ก

สัจจพยากรณ์ระบุว่า ชาวมุสลิมจะสู้รบกับชนชาติเติร์ก ท่านอัลบุคอรียฺ ได้ระบุสายรายงานของท่านจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ (รฎ.) จา...

จะมีผู้ดำรงตำแหน่งค่อลีฟะหฺ 12 คน จากตระกูลกุรอยฺช์ ปกครองประชาชาติอิสลาม

จะมีผู้ดำรงตำแหน่งค่อลีฟะหฺ 12 คน จากตระกูลกุรอยฺช์ ปกครองประชาชาติอิสลาม

  สัจจพยากรณ์บ่งชี้ว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งค่อลีฟะหฺ 12 คน จากตระกูลกุรอยฺช์ ปกครองประชาชาติอิสลามด้วยความเที่ยงธรรมและเกีย...

การแผ่แสนยานุภาพทางทหารของชาวมุสลิมสู่อินเดียและแคว้นสินธุ (ในปากีสถาน)

รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะหฺ (รฎ.) ว่า ท่านศาสนทูตได้กล่าวว่า يَكُوْنُ فِىْ هذِهِ الْأمَّةِ بَعْثٌ إلَى السِّنْدِ وَالْهِ...

การพิชิตนครคอนสแตนติโนเปิ้ลจะเกิดขึ้นก่อนการพิชิตกรุงโรม

สัจจพยากรณ์ระบุถึงการพิชิตนครคอนสแตนติโนเปิ้ล (กุสตอนตีนียะห์) จะเกิดขึ้นก่อนการพิชิตกรุงโรม (รูมียะห์) ในอิตาลี ท่านอิห...

สัจพยากรณ์ระบุถึงการทำยุทธนาวีของชาวมุสลิม (การทำสงครามทางทะเลครั้งแรก)

ในสมัยท่านค่อลีฟะหฺ อุสมาน อิบนุ อัฟฟาน (ร.ฎ.) ท่านอุมาวียะหฺ (ร.ฎ.) ผู้เป็นข้าหลวงแห่งแคว้นชาม อันมีนครดามัสกัสเป็นเมือ...

สัจจพยากรณ์ระบุว่าท่านมุอาวียะหฺ อิบนุ อบีซุฟยาน (ร.ฎ.) จะได้เป็นผู้มีอำนาจในฐานะผู้นำสูงสุดของรัฐอิสลาม

สัจจพยากรณ์ระบุว่าท่านมุอาวียะหฺ อิบนุ อบีซุฟยาน (ร.ฎ.) จะได้เป็นผู้มีอำนาจในฐานะผู้นำสูงสุดของรัฐอิสลาม

ท่านอิสมาอีล อิบนุ อิบรอฮีม อิบนิ มุฮาญิรฺ (ซึ่งรายงานของท่านผู้นี้อ่อน) จากท่านอับดุลมาลิก อิบนุ อุมัยรฺ ได้กล่าวว่า ท่...

สัจจพยากรณ์ระบุถึงท่านอัลหะซัน อิบนุ อะลี (ร.ฎ.)

สัจจพยากรณ์ระบุถึงท่านอัลหะซัน อิบนุ อะลี (ร.ฎ.)

ท่านอิหม่ามอัลบุคอรียฺได้รายงานจากอบีบักเราะห์ (ร.ฎ.) ว่าท่านเคยได้ยินท่านศาสนฑูตกล่าวขณะท่านอัลหะซัน (ร.ฎ.) ซึ่งยังเล็ก...

การกำหนดช่วงระยะเวลาของการปกครองในระบอบคิลีฟะหฺอันชอบธรรม (اَلْخِلَافَةُالرَّاشِدَةُ) ภายหลังการสิ้นชีวิตของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม)

การกำหนดช่วงระยะเวลาของการปกครองในระบอบคิลีฟะหฺอันชอบธรรม (اَلْخِلَافَةُالرَّاشِدَةُ) ภายหลังการสิ้นชีวิตของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม)

รายงานจากท่านสะฟีนะห์ (ร.ฎ.) ว่า ท่านศาสนฑูตได้กล่าวว่า خِلَا فَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَا ثُوْنَ سنةً ثم يؤتِى الله الملكَ م...

สัจจพยากรณ์ระบุว่าท่านอัมม๊าร อิบนุ ยาสิรฺ (ร.ฎ.) อัครสาวกท่านสำคัญจะถูกสังหาร

สัจจพยากรณ์ระบุว่าท่านอัมม๊าร อิบนุ ยาสิรฺ (ร.ฎ.) อัครสาวกท่านสำคัญจะถูกสังหาร

รายงานจากท่านอัมร์ อิบนุ อัลอ๊าศ (ร.ฎ.) ว่า ท่านศาสนทูตได้กล่าวแก่ท่านอัมม๊าร (ร.ฎ.)  تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البا غيةُ...

สัจพยากรณ์ที่ระบุว่าท่านเคาะลีฟะฮฺ อาลี อิบนุ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.) จะถูกสังหารและเป็นชะฮีด

สัจพยากรณ์ที่ระบุว่าท่านเคาะลีฟะฮฺ อาลี อิบนุ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.) จะถูกสังหารและเป็นชะฮีด

รายงานจากสะอีด อิบนุ ซัยดฺ ว่า : แท้จริงท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวว่า : أُثْبُتْ حِرَاءُ ...

คำพยากรณ์อันเป็นสัจจะของท่านศาสนฑูตเกี่ยวกับสถานภาพของท่านค่อลีฟะหฺอะลี อิบนุ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)

คำพยากรณ์อันเป็นสัจจะของท่านศาสนฑูตเกี่ยวกับสถานภาพของท่านค่อลีฟะหฺอะลี อิบนุ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)

รายงานจากท่านอะลี (ร.ฎ.) ว่า ท่านศาสนฑูตได้กล่าวแก่ฉันว่า إِنَّ فِيْكَ مَثَلًا مِنْ عِيْسى ، أَبْغَضَتْهُ الْيَهُوْدُ حَ...