Category: กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรี

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

Open publication – Free publishing – More islam ดาวน์โหลด pdf : จดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬารา...

ความเป็นมาและพัฒนาการของผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

ความหมาย คำว่า “จุฬาราชมนตรี” เป็นการสมาสศัพท์  3 คำมาต่อกันเป็นศัพท์เดียว อันได้แก่ จุฬา+ราช+มนตรี ซึ่งคำศัพท์แต่ละคำมี...

สิทธิและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตาม อันเป็นผลมาจากการทำสัตยาบันทั่วไป

ดร.ยะหฺยา อิสมาอีล ระบุว่า เมื่อปรากฏว่าการทำสัตยาบันเฉพาะกิจ (บัยอะฮฺ คอศเศาะฮฺ) ในเรื่องการทำสัตยาบัน (บัยอะฮฺ) คือการ...

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับเรื่องสัตยาบัน (บัยอะฮฺ)

1. ถาม ทำไมต้องทำสัตยาบันแก่จุฬาราชมนตรี? ตอบ เพราะการสัตยาบันแก่ผู้นำสูงสุดฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่สิ่...

ประกาศ กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรี

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตามที่กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องประชาคมมุสลิมทราบถึงวันทำพิธี...

กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรี

อุดมการณ์ 1) เรียกร้องเชิญชวนประชาคมมุสลิมในประเทศไทยให้พร้อมใจและรวมตัวกันเป็นหมู่คณะเพื่อมอบสัตยาบัน (มุบายะอะฮฺ) แก่จ...