Category: วิภาษหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร”

วิภาษเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร” [ตอนที่ ๔]

โจเซฟ แกร์ เขียนว่า “หลังจากคัมภีร์โกรานจัดทำเป็นเล่มแล้ว ส่วนอื่นๆ ที่ขยายออกไปจะถูกทำลายหมด” วิพากษ์ คัมภีร์อัล-กุรอาน...

วิภาษเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร” [ตอนที่ ๓]

ผู้เขียน (โจเซฟ แกร์) ก้าวผ่านช่วงเวลาการสถาปนาอิสลามแห่งนครมะดีนะฮฺ นับตั้งแต่ปีที่ 1 แห่งการอพยพ (ฮิจเราะฮฺ) และละที่จ...

วิภาษเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร” [ตอนที่ ๒]

ในหัวข้อที่ 3 “ลา อิลาฮา อิลลา อัลเลาะห์” ทุกปีในฤดูร้อนเดือนรอมะดอน พระโมฮัมเม็ดปลีกตัวจากครอบครัวไปยังถ้ำในทะเลทราย ที...

วิภาษเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร” [ตอนที่ ๑]

What The Great Religions Believeเขียนโดย Joseph Gaer แปลโดย ฟื้น ดอกบัว พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 (สำนักพิมพ์ศยาม)