Category: ซ้ำทวนบทเรียนจากกิตาบ

ปะนาวัร (หน้า 50) : โรคหลงรักโลกดุนยา

ปะนาวัร (หน้า 50) : โรคหลงรักโลกดุนยา

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:230 | การหย่าร้าง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:230 | การหย่าร้าง

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 75) อายะฮฺ 2:229 | การหย่าที่ยังคืนดีได้ / ปะนาวัร (หน้า 49)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 75) อายะฮฺ 2:229 | การหย่าที่ยังคืนดีได้ / ปะนาวัร (หน้า 49)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 74-75) อายะฮฺ 2:228 / ปะนาวัร (หน้า 49)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 74-75) อายะฮฺ 2:228 / ปะนาวัร (หน้า 49)

การเฏาะลาก (หย่า), อิดดะฮฺของหญิงที่ถูกเฏาะลาก สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 74) อายะฮฺ 2:228

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 74) อายะฮฺ 2:228

การเฏาะลาก (หย่า), อิดดะฮฺของหญิงที่ถูกเฏาะลาก สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 73-74) อายะฮฺ 2:225-227 / ปะนาวัร (หน้า 48)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 73-74) อายะฮฺ 2:225-227 / ปะนาวัร (หน้า 48)

การอีลาอ์ (การสาบานที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา).  สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 73) อายะฮฺ 2:224-225

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 73) อายะฮฺ 2:224-225

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 72) อายะฮฺ 2:223 / ปะนาวัร (หน้า 48) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 72) อายะฮฺ 2:223 / ปะนาวัร (หน้า 48) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 71) อายะฮฺ 2:221 | การแต่งงานกับผู้ปฏิเสธ

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 71) อายะฮฺ 2:221 | การแต่งงานกับผู้ปฏิเสธ

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 70) อายะฮฺ 2:220 | ฮูก่มของเด็กกำพร้า / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 70) อายะฮฺ 2:220 | ฮูก่มของเด็กกำพร้า / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 80) อายะฮฺ 2:219-220 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 80) อายะฮฺ 2:219-220 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ลาภ ยศ สรรเสริญ

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 69)  อายะฮฺ 2:217-218 / ปะนาวัร (หน้า 47)  | ความตระหนี่

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 69) อายะฮฺ 2:217-218 / ปะนาวัร (หน้า 47) | ความตระหนี่

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 68-69)  อายะฮฺ 2:216-217 / ปะนาวัร (หน้า 46)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 68-69) อายะฮฺ 2:216-217 / ปะนาวัร (หน้า 46)

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 68)  อายะฮฺ 2:214-215 / ปะนาวัร (หน้า 46)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 68) อายะฮฺ 2:214-215 / ปะนาวัร (หน้า 46)

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 67-68)  อายะฮฺ 2:213 / ปะนาวัร (หน้า 46)  | ความตระหนี่

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 67-68) อายะฮฺ 2:213 / ปะนาวัร (หน้า 46) | ความตระหนี่

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 67) | อายะฮฺ 2:212 / ปะนาวัร (หน้า 46) | ความตระหนี่

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 67) | อายะฮฺ 2:212 / ปะนาวัร (หน้า 46) | ความตระหนี่

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี