Category: บทความชุด

24. อัต-ตีญานียฺกล่าวหาเศาะหาบะฮฺในกรณีการส่งกองทัพที่นำโดยท่านอุสามะฮฺ (ร.ฎ.)

อัต-ตีญานียฺเขียนถึงกองทัพของท่านอุสามะฮฺ อิบนุ ซัยดฺ อิบนิหาริษะฮฺ (ร.ฎ.) ว่า“เรื่องนี้โดยสรุปมีอยู่ว่า ท่านรสูล (ศ็อลล...

23. อัต-ตีญานียฺเห็นชอบกับคำกล่าวของสัยยิด มุฮัมมัด บากิรฺ อัศ-ศอดร์แต่รับไม่ได้กับคำกล่าวของท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.)

อัต-ตีญานียฺเขียนถึงคำอธิบายของสัยยิด อัศ-ศอดร์ในเหตุการณ์วันพฤหัสฯ มหาวิปโยค “…..ดังนั้น บรรดาผู้ที่อยู่ร่วมและอุ...

22. ตัวบทที่ระบุชื่อบรรดาอิมาม 12 ท่านตามที่ฝ่ายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺกล่าวอ้าง

อัส-สัยยิด มุฮัมมัด อะลี อัล-หะสะนียฺ กล่าวว่า : “หลังจากสิ่งซึ่งเราได้กล่าวมาแล้วโดยสรุปถึงทัศนะของชีอะฮฺ อิมามียะฮฺและ...

21. ตำราของชีอะฮฺเองระบุว่าท่านอะลี (ร.ฎ.) มิได้ถูกกำหนดด้วยตัวบท (นัศ) ว่าท่านคือเคาะลีฟะฮฺโดยตรงหลังการเสียชีวิตของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

อัล-กุลัยนียฺถ่ายทอดรายงานหนึ่งจากอิมาม มุฮัมมัด อัล-บากิร (อ.ล.) ว่า : “แท้จริง อิมามอะลี (อ.ล.) ไม่เคยเรียกร้องไปยังตั...

20. คำอธิบายของฝ่ายอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ประสงค์จะให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในวันพฤหัสฯ มหาวิปโยค

ก่อนที่เราจะได้ลงรายละเอียดถึงสิ่งที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) มีความประสงค์จะให้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อั...

19.อัต-ตีญานียฺโน้มเอียงยังทัศนะของฝ่ายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺในการอธิบายว่าสิ่งที่ท่าน รสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ประสงค์ให้บันทึกคือการแต่งตั้งท่านอะลี (ร.ฎ.) เป็นเคาะลีฟะฮฺ

19.อัต-ตีญานียฺโน้มเอียงยังทัศนะของฝ่ายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺในการอธิบายว่าสิ่งที่ท่าน รสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ประสงค์ให้บันทึกคือการแต่งตั้งท่านอะลี (ร.ฎ.) เป็นเคาะลีฟะฮฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า : “ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าแท้จริงการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนี้มีสิ่งใหม่สำหรับมุสลิมที่จะตัดรอนทุกข้อส...

18.การกล่าวหาเศาะหาบะฮฺในเหตุการณ์วันพฤหัสฯ มหาวิปโยค

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า “เรื่องโดยสรุปคือ บรรดาเศาะหาบะฮฺได้รวมตัวกันในบ้านของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ก่อนการ...

17.อัต-ตีญานียฺตอกย้ำข้อกล่าวหาของตนอีกครั้งว่า ท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.) ป่วนเหล่าเศาะหาบะฮฺด้วยกัน

17.อัต-ตีญานียฺตอกย้ำข้อกล่าวหาของตนอีกครั้งว่า ท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.) ป่วนเหล่าเศาะหาบะฮฺด้วยกัน

อัต-ตีญานียฺเขียนในตอนท้ายเรื่องนี้ว่า : “มีสิ่งผลักดันให้ข้าพเจ้าคาดคะเนว่า อุมัรฺ อิบนุ อัล-คอฏฏอบคือผู้ที่ปลุกระดมผู้...

16.มโนคติในเชิงลบของอัต-ตีญานียฺที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพของศาสนาอิสลามและภาพลักษณ์โดยรวม

16.มโนคติในเชิงลบของอัต-ตีญานียฺที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพของศาสนาอิสลามและภาพลักษณ์โดยรวม

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า “มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ! ข้าพเจ้าเกือบจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่ข้พเจ้ากำลังอ่านอยู่นั้นเป็นความสั...

15.อัต-ตีญานียฺกล่าวหาบรรดาเศาะหาบะฮฺในเหตุการณ์สนธิสัญญาอัล-หุดัยบียะฮฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า : เรื่องโดยสรุป แท้จริงท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้ออก (จากนครมะดีนะฮฺ) ในปีที่ 6 แห่ง...

14.แรงบันดาลใจของอัต-ตีญานียฺจากหนังสืออัล-มุรอญิอาตของชะเราะฟุดดีน อัล-มุสาวียฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า : “ต่อมาข้าพเจ้าได้อ่านหนังสืออัล-มุรอญิอาต (หรืออัล-มุรอญะอาต) ของสัยยิด ชะเราะฟุดดีน อัล-มุ...

13.อัต-ตีญานียฺทำไขสือเรื่องเศาะหาบะฮฺตกศาสนา

ดังที่เราได้กล่าวมาแล้วว่าในตำราของนักปราชญ์ชีอะฮฺ อิมามียะฮฺได้ตัดสินว่าเหล่าเศาะหาบะฮฺเกือบทั้งหมด (ยกเว้น 7 คน) ต่างก...

12.บรรดาเศาะหาบะฮฺส่วนใหญ่เป็นผู้กลับกลอกจริงหรือ?

สำหรับชีอะฮฺอิมามียะฮฺ บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) นอกเหนือจาก 7 คนนั้น มิใช่เป็นผู้กลับกลอก...

11.การแบ่งประเภทเศาะหาบะฮฺตามทฤษฎีของอัต-ตีญานียฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า “และแน่แท้ ข้าพเจ้าได้ผลลัพธ์ระหว่างการพูดคุยกับเหล่านักปราชญ์ชีอะฮฺว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺในทัศนะของพว...

10.ตำราชีอะฮฺอิมามียะฮฺและการกล่าวหาเศาะหาบะฮฺของอัต-ตีญานียฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนไว้ใน “ษุมมะฮฺตะดัยตุ้” หลังจากที่เขาได้รับหนังสือของกลุ่มชีอะฮฺอิมามียะฮฺ ที่ส่งมาถึงตูนิเซียว่า : &#8...

9.อะฮลุลบัยตฺในสารบบของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนถึงอะฮฺลุลบัยตฺว่า “และอันเนื่องจากสิ่งดังกล่าว ท่านจะไม่เห็นว่าสำหรับพวกเขา (อะฮฺลุลบัยตฺ) มีอยู่ในหมู...