Category: บทความชุด

8.สถานภาพของท่านอะลีในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺและท่านอุษมาน (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม)

สถานภาพของท่านอะลี (ร.ฎ.) ในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ (ร.ฎ.) สิ่งที่หักล้างคำกล่าวอ้างของอัต-ตีญานียฺได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คื...

7.ท่านอะลี (ร.ฎ.) ถูกกีดกันและถูกผลักไส!

อัต–ตีญานียฺเขียนว่า “…พวกเขากลับผลักไสท่านอะลี อิบนุ อบีฏอลิบให้ออกห่าง ทอดทิ้งและปล่อยให้ท่านอะลีถูกคุมขัง...

6.ข้อกล่าวหาที่สับสนและขัดแย้งของอัต-ตีญานียฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า : ส่วนบรรดาเศาะหาบะฮฺที่มิใช่ชีอะฮฺ บรรดาเคาะลีฟะฮฺ บรรดากษัตริย์ และบรรดาผู้ปกครองซึ่งพวกเขามีอำนา...

5.ท่านอิบนุ อุมัรฺ (ร.ฎ.) ถูกยัดเยียดอีกหนึ่งข้อหา

อัต-ตีญานียฺกล่าวหาท่านอิบนุ อุมัรฺ (ร.ฎ.) ว่า เป็นผู้ที่ออกห่างท่านอะลี (ร.ฎ.) และปฏิเสธการให้สัตยาบันแก่ท่านอะลี (ร.ฎ....

4.อิบนุ อุมัร (ร.ฎ.) ตกเป็นจำเลย

อัต-ตีญานียฺอ้างหะดีษของท่านอิบนุ อุมัร (ร.ฎ.) ที่ถูกบันทึกในเศาะหิหฺ อัล-บุคอรียฺ ว่า “ในระหว่างช่วงชีวิตของท่านนบี ﷺ เ...

3.การอ้างถึงสถาภาพของเคาะลีฟะฮฺอะลี (ร.ฎ.)

อัต-ตีญานียฺเขียนใน “ชีอะฮฺคืออะฮฺลุสสุนนะฮฺที่แท้จริง”  (الشيعةهم أهل السنة) หน้า 45 (ฉบับภาษาอาหรับ และหน้า 78 ฉบับแปล...

2.จำคนผิด! นับจำนวนพลาด? อ้างบุคคลผิดรุ่น!

“ตีญานียฺ” เขียนไว้ในหนังสืออีกเล่มของเขา “จงถามผู้รู้” (فَاسْألواأَهْلَ الذكر) ว่า : เมื่อข้าพเจ้าได้ถามพวกเขา (หมายถึง...

1.ภูมิความรู้เดิมของอัต-ตีญานียฺ

เจ้าของหนังสือ “ในที่สุดฉันได้รับทางนำ” (ثُمَّ اهْتَدَيْتُ) คือ ดร.มุฮัมมัด อัต-ตีญานียฺ อัส-สะมาวียฺกล่าวว่า “ขณะที่ฉัน...

วิภาษงานเขียนของมุฮัมมัด อัต-ตีญานียฺ อัส-สะมาวียฺ : บทนำ

الحمد الله الذى هدانالهذا وماكنالنهتدى لولا أن هدا ناالله ، ونشهدأن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن الله لهاد الذين ...

บรรดาเงื่อนไขในการเศาะหฺละหมาดวันศุกร์

บรรดาเงื่อนไขในการเศาะหฺละหมาดวันศุกร์

การละหมาดวันศุกร์จะใช้ไม่ได้นอกเสียจากต้องมีเงื่อนไขครบ 4 ประการดังต่อไปนี้ 1) การละหมาดวันศุกร์จะต้องถูกกระทำในเขตของกล...

การละหมาดวันศุกร์ صلاة الجمعة

การละหมาดวันศุกร์ صلاة الجمعة

ความหมาย คำว่า “ อัล-ญุมอะฮฺ “ หมายถึง การประชุม , การร่วมชุมนุม , ความสมานฉันท์ , สัปดาห์ และวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันในลำดั...

กรณีการซิกรุลอฮฺโดยใช้ลูกประคำ (ลูกตัสแบะหฺ)

“ประคำ” เป็นคำนาม หมายถึง ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในการบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง ...

กรณีการอ่านบิสมิลลาฮฺค่อยหรือดังของอิมาม

การอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ ถือเป็นองค์ประกอบหลัก (รุกน์) ที่จำเป็นในการละหมาดทั้งละหมาดฟัรฎูและละหมาดสุนนะฮฺ และเป็นสูเ...

การยืนของอิมามกับมะอฺมูม และการซิกรุ้ลลอฮฺและดุอาหลังการละหมาดญะมาอะฮฺ

  1. สุนนะฮฺให้มะอฺมูมคนเดียวยืนทางด้านขวาของอิมาม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือเด็กที่รู้เดียงสาก็ตาม และส่งเสริม (มุสตะหับ) ให้ม...

ประเด็นว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เป็นอิมามนำละหมาดญะมาอะฮฺ

 1. เด็กผู้ชายที่รู้เดียงสา (มุมัยยิซ) ที่การละหมาดของเขาใช้ได้ การเป็นอิมามนำละหมาดของเขาย่อมใช้ได้ โดยไม่มีข้อขัดแย้งใ...

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดญะมาอะฮฺ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดญะมาอะฮฺ

1. อิมาม อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) และบรรดาสานุศิษย์ของท่านกล่าวว่า การปฏิบัติละหมาดญะมาอะฮฺสำหรับผู้ชายที่มัสญิดมีภาคผลความปร...