Category: บทความชุด

จำนวนของผู้ละหมาดที่ถือเป็นการละหมาดญะมาอะฮฺ

จำนวนของผู้ละหมาดที่ถือเป็นการละหมาดญะมาอะฮฺ

นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟิอียฺ ระบุว่า จำนวนที่น้อยที่สุดของการละหมาดญะมาอะฮฺคือ สองคน อันได้แก่ อิมามและมะอฺมูม ดัง...

หลักฐานว่าด้วยการละหมาดญะมาอะฮฺ

หลักฐานว่าด้วยการละหมาดญะมาอะฮฺ

1. ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ (ร.ฎ.) กล่าวว่า : ท่านรสูลลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวว่า  إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَ...

صلاةالجماعة  การละหมาดญะมาอะฮฺ : ความหมายและข้อชี้ขาด

صلاةالجماعة การละหมาดญะมาอะฮฺ : ความหมายและข้อชี้ขาด

ความหมาย คำว่า “อัลญะมาอะฮฺ” (الجماعة) หมายถึง กลุ่มคน , หมู่คน และคณะบุคคลที่มีจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การละหมาดอัล-ญะม...

صلاة تحية المسجد การละหมาดตะหิยะตุ้ลมัสญิด

صلاة تحية المسجد การละหมาดตะหิยะตุ้ลมัสญิด

การละหมาดตะหิยะตุ้ลมัสญิด หมายถึง การละหมาดที่ถูกกระทำขึ้นเมื่อเข้าสู่มัสญิดเพื่อเป็นการให้เกียรติ (อิกร็อม) แก่สถานที่ค...

การอะซานและการอิกอมะฮฺ

ความหมายคำว่า อะซาน (اَلْاَﺬَانُ) ตามรากศัพท์ หมายถึง การแจ้งให้ทราบ, การบอกให้รู้ และการประกาศ ส่วนความหมายตามนิยาม หมา...

วิภาษเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร” [ตอนที่ ๔]

โจเซฟ แกร์ เขียนว่า “หลังจากคัมภีร์โกรานจัดทำเป็นเล่มแล้ว ส่วนอื่นๆ ที่ขยายออกไปจะถูกทำลายหมด” วิพากษ์ คัมภีร์อัล-กุรอาน...

วิภาษเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร” [ตอนที่ ๓]

ผู้เขียน (โจเซฟ แกร์) ก้าวผ่านช่วงเวลาการสถาปนาอิสลามแห่งนครมะดีนะฮฺ นับตั้งแต่ปีที่ 1 แห่งการอพยพ (ฮิจเราะฮฺ) และละที่จ...

ฝรั่งล่องเรือชมคลองบ้านป่า

เมื่อสมัยที่เรายังเด็กประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา น้ำในคลองบ้านป่ายังคงไหลลงคลองพระโขนงได้สะดวก สภาพของน้ำขึ้นน้ำลงยังเป็นปกติ...

ปลาหมอเกือก

แสงทองสาดส่องผ่านยอดไม้ที่ฟากฝั่งขอบฟ้าทางทิศตะวันขึ้น อากาศยามเช้าช่างสดชื่นและบริสุทธิ์ยิ่ง หยาดน้ำฝนเกาะพรั่งพราวเหนื...

ครูนักชาย จิเมฆ (ครูยูซบ)

มวยไทยไชยากับขุนนางกรมอาสาจาม-มลายู

ตามประวัติศาสตร์มวยไชยาเท่าที่ทราบกันระบุว่า มวยไชยาเริ่มมีขึ้นที่ตำบลพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่...

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

Open publication – Free publishing – More islam ดาวน์โหลด pdf : จดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬารา...

วิภาษเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร” [ตอนที่ ๒]

ในหัวข้อที่ 3 “ลา อิลาฮา อิลลา อัลเลาะห์” ทุกปีในฤดูร้อนเดือนรอมะดอน พระโมฮัมเม็ดปลีกตัวจากครอบครัวไปยังถ้ำในทะเลทราย ที...

ความเป็นมาและพัฒนาการของผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

ความหมาย คำว่า “จุฬาราชมนตรี” เป็นการสมาสศัพท์  3 คำมาต่อกันเป็นศัพท์เดียว อันได้แก่ จุฬา+ราช+มนตรี ซึ่งคำศัพท์แต่ละคำมี...

การผสมผสานศิลปะการต่อสู้สองแขนง

ดินแดนแว่นแคว้นทางภาคใต้ของสยามประเทศ คือคาบสมุทรมลายูเป็นที่ตั้งของแคว้นโบราณ 4 แห่ง ได้แก่ แคว้นปัตตานี (ลังกาสุกะ) แค...

วิภาษเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในหนังสือแปล “ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร” [ตอนที่ ๑]

What The Great Religions Believeเขียนโดย Joseph Gaer แปลโดย ฟื้น ดอกบัว พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 (สำนักพิมพ์ศยาม)