Category: บทความชุด

สิทธิและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตาม อันเป็นผลมาจากการทำสัตยาบันทั่วไป

ดร.ยะหฺยา อิสมาอีล ระบุว่า เมื่อปรากฏว่าการทำสัตยาบันเฉพาะกิจ (บัยอะฮฺ คอศเศาะฮฺ) ในเรื่องการทำสัตยาบัน (บัยอะฮฺ) คือการ...

พิชัยสงครามตำรับอาสาจาม-มลายู

ชนชาติจามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับชนชาติมลายู-ชวา มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ ตลอดจนสรรพศ...

ขุนนางสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน

ขุนนางมุสลิมสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน สืบสายเลือดมาจากสุลต่านสุลัยมานชาห์ราชาธิบดีแห่งสิงขรนคร (ซิงโคร่า-สงขลา) ซึ่งปกครอ...

การจัดตั้งกรมอาสาจาม-มลายู

กรมอาสาจามเป็นหน่วยงานใหญ่สังกัดอยู่กับฝ่ายกลาโหม เป็นหนึ่งในกรมอาสาต่างชาติ หรือที่เรียกว่า อาสา 6 เหล่า ซึ่งประกอบไปด้...

ชนชาติจามในแผ่นดินสยามสมัยอยุธยา

ชาวจามหรือแขกจามจำนวนหนึ่งได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งในเวลานั้นชนชาติจามในอาณาจัก...

ชนชาติจามเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ศาสนาอิสลามได้แผ่มาถึงอาณาจักรจัมปาก่อนคริสตศตวรรษที่ 11 โดยผ่านเส้นทางทั้งทางบกและทางทะเล ...

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับเรื่องสัตยาบัน (บัยอะฮฺ)

1. ถาม ทำไมต้องทำสัตยาบันแก่จุฬาราชมนตรี? ตอบ เพราะการสัตยาบันแก่ผู้นำสูงสุดฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่สิ่...

คุณสมบัติเฉพาะของชนชาติจาม

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติจามในอาณาจักรจัมปาก่อนยุคศาสนาอิสลามที่แผ่เข้ามาในภายหลังทำให้เราได้รับทราบถึงคุณสมบัติ...

ประวัติศาสตร์กรมอาสาจาม-มลายู อาณาจักรจัมปา (CHAMPA) และชนชาติจาม

จัมปา (CHAMPA) คืออาณาจักรของพวกจามซึ่งเคยตั้งอยู่บนฝั่งทะเลของประเทศเวียดนามปัจจุบัน จากจารึกจามสมัยโบราณทำให้ทราบได้ว่...

ประกาศ กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรี

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตามที่กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องประชาคมมุสลิมทราบถึงวันทำพิธี...

กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรี

อุดมการณ์ 1) เรียกร้องเชิญชวนประชาคมมุสลิมในประเทศไทยให้พร้อมใจและรวมตัวกันเป็นหมู่คณะเพื่อมอบสัตยาบัน (มุบายะอะฮฺ) แก่จ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 10 “คุณลักษะของพระเจ้า, เรื่องราวของโนอาห์ และอับราฮัม”

คัมภีร์อัล-กุรอานได้กล่าวถึงคุณลักษณะและพระนามของเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เอาไว้โดยละเอียดและชัดเจนโดยคุณลักษณะของพระองค์นั...

บทสรุป

บทสรุป

บทความ ความจริง…จากพระเจ้า? ที่ปรากฏในเว็บไซต์ http://religionoftruth.atfreeforum.com เป็นบทความของกลุ่มญะมาอะฮฺหน...

ความเป็นเราและสรรพสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริง คือ ภาคี ชั้นละเอียดที่สุด

ความเป็นเราและสรรพสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริง คือ ภาคี ชั้นละเอียดที่สุด

การถือว่า ความเป็นเราและสรรพสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริง คือ ภาคี ชั้นละเอียดที่สุด (หน้า 9/12) *ถ้าเป็นอย่างที่พวกคุณกล่าวอ้า...

การตอบแทนและการลงโทษ

การตอบแทนและการลงโทษ

การตอบแทน สวรรค์หรือสวน (อรับเรียก ญันนะฮฺ อังกฤษเรียก เดอะกาเด้น) ความหมาย “เป็นความรู้สึก (รับรู้รส สงบสุข อิ่มเอิบฯ ท...

อิบลีสหรือไชตอน เข้าไปหลอกอาดัมในสวรรค์ได้ยังไง?

อิบลีสหรือไชตอน เข้าไปหลอกอาดัมในสวรรค์ได้ยังไง?

อิบลีสหรือไชตอน เข้าไปหลอกอาดัมในสวรรค์ได้ยังไง? ในสวรรค์ยังมีเจ้ามารร้ายหรือ? หรืออิบลีสพบทางเข้าสู่สวรรค์ เมื่อชีวิตใน...