Category: บทความชุด

รุกุนอิสลามและรุกุนอีม่าน

รุกุนอิสลามและรุกุนอีม่าน

รุกุนอิสลาม (หมายถึง รุกุนของศาสนาอิสลาม) แล้วรุกุนอีม่าน (ของศาสนาอะไร?) (หน้า 3/12)   *ศาสนาอิสลามประกอบด้วยอีมาน...

สะพาน อัศ-ศิร็อฏ

สะพาน อัศ-ศิร็อฏ

“สะพานซีร้อต คืออะไรกันแน่? มนุษย์จะเดินได้อย่างไรกัน เล็กเท่าเส้นผมผ่าซีก และความหมายของศิร็อตอลมุสตากีมคืออะไร สะพานเด...

สภาพของการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺ

สภาพของการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺ

“มนุษย์ลุกขึ้นออกมาจากกุโบร์ในสภาพเปลือยกายทุกคนรวมทั้งท่านรอซูลด้วยหรือ? และทำไมท่านจึงไม่ทราบว่าตัวเองฟื้นแล้วพร้อมคนอ...

สัญญาณวันกิยามัต

สัญญาณวันกิยามัต

ในวันกิยามะฮฺเชื่อว่าทุกชีวิตต้องตายหมด แต่ในอัลกุรอานบอกว่าไม่หมด (39:68) สัญญาณวันกียามัต หรือสัญญาณเป็นเครื่องหมายก่อ...

วันกิยามะฮฺได้เกิดขึ้นแล้ว?

วันกิยามะฮฺได้เกิดขึ้นแล้ว?

ท่านรอซูลบอกระหว่างวันกิยามะฮฺกับตัวท่านใกล้นิดเดียว แต่เราว่ายังบอกว่าอีกไกล (หน้า 2 บรรทัดสุดท้ายข้างล่าง) มนุษย์จะถาม...

ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ และบรรดารอซูล

ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ และบรรดารอซูล

จงศรัทธาและศึกษาความจริงต่อบรรดาคัมภีร์ บรรดารอซูลต่างๆ ที่เป็นประชาชาติก่อนๆ โดยที่ยึดเอาอัลกุรอานและศาสนทูตมูฮำหมัดมาย...

พระผู้เป็นเจ้าคือ “วิญญาณของเรา”?

พระผู้เป็นเจ้าคือ “วิญญาณของเรา”?

4. พระผู้เป็นเจ้าคือ “วิญญาณของเรา” (หน้า 1) 6. การกลับคืนสู่พระเจ้าหรือบรรลุสู่พระเจ้าของจิตวิญญาณนั้นคือจุดหมายที่แท้จ...

อิสลามมิใช่ศาสนาของอัลลอฮฺเพียงศาสนาเดียว?

อิสลามมิใช่ศาสนาของอัลลอฮฺเพียงศาสนาเดียว?

8. อิสลามมิใช่ศาสนาของอัลลอฮฺเพียงศาสนาเดียว แต่อัลลอฮฺคือพระผู้เป็นเจ้าของมนุษยชาติ (หน้า 2 บรรทัดบนสุด) ทำไมพระเจ้าถึง...

ไม่มีคำว่า “ศาสนาอิสลาม” ในสมัยท่านนบีมูฮำหมัด??

ไม่มีคำว่า “ศาสนาอิสลาม” ในสมัยท่านนบีมูฮำหมัด??

7.ไม่มีคำว่า “ศาสนาอิสลาม” ในสมัยท่านนบีมูฮำหมัด (หน้า 1) ในคัมภีร์อัล-กุรอานพูดถึง “ศาสนาแห่งพระเจ้าและศาสนาแห่งความเป็...

การฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺ

การฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺ

ประเด็นที่คุณจำเป็นต้องประจักษ์และยอมตนกับสิ่งคลุมเครือ (หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า) 1.ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานหรือคัมภีร์ใ...

ความจริง…จากพระเจ้า? หรือ ความเท็จ…จากชัยฏอน!!! | ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร?

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانالهذا وماكنالنهتدى لولا أن هدانالله نشهد أن لاإله إلالله وحده لاشريك له ونشهد ...

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบมลายูของชาวมลายูบางกอก

คำว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ และทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที...

ความเป็นมลายูของชาวมลายูบางกอกในด้านการประกอบอาชีพและค้าขาย

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบมลายูสำหรับชาวมลายูบางกอกนั้น หากไม่นับการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน (แต่ความสำคัญของภาษามลายูใน...

ความมีภาษามลายูเป็นภาษาสำคัญสำหรับคนมลายูบางกอก

ดูเหมือนว่าอัตลักษณ์อันเป็นคุณสมบัติสำคัญในการกำหนดความเป็นมลายู ในคำจำกัดความข้อนี้จะเป็นสิ่งที่ด้อยที่สุดสำหรับประชาคม...

ความมีชาติพันธุ์มลายูโดยสายเลือดของชาวมุสลิมมลายูบางกอก

คำว่า “ชาติพันธุ์มลายูโดยสายเลือด” นั้นเราคงมิได้มุ่งหมายตามคำนิยามของนักมานุษวิทยาหรือนักชาติพันธุ์วิทยา แต่หมายถึงความ...

ความเป็นมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลาม

หากเราจะนิยามความเป็นมลายูโดยไม่พิจารณาถึงภูมิศาสตร์ในการตั้งหลักแหล่งของคนมลายูกล่าวคือ ไม่พิจารณาความเป็นมลายูว่าจะต้อ...