Category: เสียงบรรยาย

EP.9 : บทที่ 4.1 : การยืนยัน วะหฺดานียะฮฺ, ศิฟาต และอัสมาอฺ ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) [ตอนที่ 1]

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)  เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกข...

การเท่าทันความหลากหลายในสังคม

โครงการ “นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมการศาสนา เพื...

วิชาเตาฮีด [EP.3]

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย่าติ้ลอิสลาม (ท่าเรือคลองเตย) วิชา เตาฮีด ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

วิชาเตาฮีด [EP.2]

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย่าติ้ลอิสลาม (ท่าเรือคลองเตย) วิชา เตาฮีด ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 8] : ลักษณะของชาวสวรรค์

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 7] : ลักษณะของสวรรค์

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง