Category: เสียงบรรยาย

EP.3 : ที่มาของชื่อ ‘อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ’ (หน้า 9)

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)  เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกข...

มุสลิมกับกระแสแห่งการท้าทายในโลกปัจจุบัน

มุสลิมกับกระแสแห่งการท้าทายในโลกปัจจุบัน

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน บ้านนาคา ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

EP.2 : นิยาม อะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ – ใครคืออะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ? (หน้า 7-8)

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)  เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกข...