Category: เสียงบรรยาย

เกาะฎอยาฟิกฮียะฮฺ อัลมุอาซอเราะฮฺ เรื่อง DNA ตอนที่ 7

เกาะฎอยาฟิกฮียะฮฺ อัลมุอาซอเราะฮฺ เรื่อง DNA โครงการเรียนหลักสูตรอัซฮัรคณะชะรีอะฮ์ในประเทศไทย ณ โรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ...

เกาะฎอยาฟิกฮียะฮฺ อัลมุอาซอเราะฮฺ เรื่อง DNA ตอนที่ 6

เกาะฎอยาฟิกฮียะฮฺ อัลมุอาซอเราะฮฺ เรื่อง DNA โครงการเรียนหลักสูตรอัซฮัรคณะชะรีอะฮ์ในประเทศไทย ณ โรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ...

อบรมศาสนพิธีกร

สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการอบรม “ศาสนพิธีกร” ...

บทบาทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและสถาบันปอเนาะในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้

จัดโดย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ โรงแรมเซาว์เทรินวิว จ.ปัตตานี 27 มี.ค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ปาก

มัสยิดดารุลมุตตะกีน  คู้ขวา มีนบุรี 8 เม.ย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

EP.15 : บทที่ 4.4 : อัล-กุรอาน คือดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺ มิใช่สิ่งถูกสร้าง

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)  ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ดาวน์โ...

เกาะฎอยาฟิกฮียะฮฺ อัลมุอาซอเราะฮฺ เรื่อง DNA ตอนที่ 5

เกาะฎอยาฟิกฮียะฮฺ อัลมุอาซอเราะฮฺ เรื่อง DNA โครงการเรียนหลักสูตรอัซฮัรคณะชะรีอะฮ์ในประเทศไทย ณ โรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ...