Category: เสียงบรรยาย

วิชาเตาฮีด [EP.1]

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย่าติ้ลอิสลาม (ท่าเรือคลองเตย) วิชา เตาฮีด ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

สอนหนังสือว่าด้วยประวัติโดยสังเขปของอิมามอัชชาฟีอีย์

เทปเสียงสอนหนังสือว่าด้วยประวัติโดยสังเขปของอิมามอัชชาฟีอีย์ ดวน์โหลดหนังสือ * (เป็นบทหนึ่งของหนังสือเล่มใหญ่ที่ถูกคัดออ...

อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 4] : บุคคลสุดท้ายที่จะได้เข้าสวรรค์

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

EP.4 : แหล่งที่มาในการรับความเชื่อของ ‘อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ’ (หน้า 12-13)

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)  เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกข...

หลักการสั่งใช้ในสิ่งดีงามและห้ามปรามความชั่ว

หลักการสั่งใช้ในสิ่งดีงามและห้ามปรามความชั่ว

มัสยิดมุฮาญีรีน ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ความรู้ที่ยังประโยชน์

ความรู้ที่ยังประโยชน์

มัสยิดดารุซซอลิฮีน สงขลา ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

คุตบะฮฺ : ลักษณะของปัญญาชนในอัลกุรอาน [EP.1]

คุตบะฮฺ : ลักษณะของปัญญาชนในอัลกุรอาน [EP.1]

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง