Category: เสียงบรรยาย

EP.5 : บทที่ 2 : แหล่งที่มาในการรับความเชื่อของ ‘อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ’

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)  เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกข...

มุสลิมไทย 4.0

อ.อาลี กองเป็ง, ดร.วิศรุต เลาะวิถี, อ.อาลี เสือสมิง งานประจำปี มัสยิดดารุสสลาม บาหยัน (ปี 2560) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

فقه مقارن : นิติศาสตร์อิสลามเชิงเปรียบเทียบ [EP.3/3]

อบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ : จัดโดยสำนักจุฬาราชมนตรี : วิทยากรโดย อ.อาลี เสือสมิง ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

فقه مقارن : นิติศาสตร์อิสลามเชิงเปรียบเทียบ [EP.2/3]

อบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ : จัดโดยสำนักจุฬาราชมนตรี : วิทยากรโดย อ.อาลี เสือสมิง ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

فقه مقارن : นิติศาสตร์อิสลามเชิงเปรียบเทียบ [EP.1/3]

อบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ : จัดโดยสำนักจุฬาราชมนตรี : วิทยากรโดย อ.อาลี เสือสมิง ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

วิชาเตาฮีด [EP.1]

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย่าติ้ลอิสลาม (ท่าเรือคลองเตย) วิชา เตาฮีด ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

สอนหนังสือว่าด้วยประวัติโดยสังเขปของอิมามอัชชาฟีอีย์

เทปเสียงสอนหนังสือว่าด้วยประวัติโดยสังเขปของอิมามอัชชาฟีอีย์ ดวน์โหลดหนังสือ * (เป็นบทหนึ่งของหนังสือเล่มใหญ่ที่ถูกคัดออ...