Category: เสียงบรรยาย

คุตบะฮฺ : ทำไมต้องพูดเรื่อง “ชีอะฮ์”

คุตบะฮฺ : ทำไมต้องพูดเรื่อง “ชีอะฮ์”

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

การละหมาด [ตอนที่ 2]

การละหมาด [ตอนที่ 2]

บ้านสลามเต๊ะ พัทยากลาง จ.ชลบุรี – ผู้ที่จำเป็นต้องละหมาดฟัรดู– การละหมาดของผู้เข้ารับอิสลามใหม่– การอิ...

อิบาดะฮฺที่ถูกทาง

อิบาดะฮฺที่ถูกทาง

ตอนที่ 2 ความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮฺจัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายูบ้านปากลัด ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ลักษณะของมุมิน : ผู้มีปัญญา

ลักษณะของมุมิน : ผู้มีปัญญา

มัสยิดยัมอี้ยะตุ้ลอิสลาม เกาะไร่ ฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

การผินหน้าไปทางกิบละฮฺและการยืนในละหมาด

การผินหน้าไปทางกิบละฮฺและการยืนในละหมาด

มัสยิดกลาง จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

คุตบะฮฺ | ชีอะฮฺอิมามสิบสอง

คุตบะฮฺ | ชีอะฮฺอิมามสิบสอง

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 28 : การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ EP.3

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 28 : การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ EP.3

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เราพบกั...

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 25 : การชั่งความดีความชั่ว และสะพานศิร็อฏ]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 25 : การชั่งความดีความชั่ว และสะพานศิร็อฏ]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

คุตบะฮฺ | อิสลามกับการห้ามสิ่งมึนเมา

คุตบะฮฺ | อิสลามกับการห้ามสิ่งมึนเมา

ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง กรุงเทพ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตอนที่ 187 (31 ตุลาคม 2558)

ตอนที่ 187 (31 ตุลาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

ตอนที่ 186 (24 ตุลาคม 2558)

ตอนที่ 186 (24 ตุลาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

บรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านรอซูล صلى الله عليه وسلم | EP.2 | ความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

บรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านรอซูล صلى الله عليه وسلم | EP.2 | ความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

ตอนที่ 2 ความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮฺจัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายูบ้านปากลัด ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 24 : การสอบสวน และการตอบแทน EP.2]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 24 : การสอบสวน และการตอบแทน EP.2]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตอนที่ 185 (17 ตุลาคม 2558)

ตอนที่ 185 (17 ตุลาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

คุตบะฮฺ | จุดยืนของอะหฺลิซซุนนะฮฺฯ ต่อบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

คุตบะฮฺ | จุดยืนของอะหฺลิซซุนนะฮฺฯ ต่อบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

ณ มัสยิดกลาง จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

การละหมาด [ตอนที่ 1] “ความสำคัญ ฮิกมะฮฺ และฮูก่มของการละหมาด”

การละหมาด [ตอนที่ 1] “ความสำคัญ ฮิกมะฮฺ และฮูก่มของการละหมาด”

บ้านสลามเต๊ะ พัทยากลาง จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง