Category: เสียงบรรยาย

การปฏิบัติตนในเดือนเราะมะฎอน

การปฏิบัติตนในเดือนเราะมะฎอน

บาแลสะและหมัด สวนหลวง พัฒนาการ 20 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ต้อนรับเราะมะฎอน ฮ.ศ.1436

ต้อนรับเราะมะฎอน ฮ.ศ.1436

มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน ผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ( เรื่องการถือศีลอดช่วงท้ายเดือนชะบานและวันที่สงสัย | ทัศนะเรื่อง...

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 21 : ผู้ที่ได้รับความเมตตาในวันฟื้นคืนชีพ]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 21 : ผู้ที่ได้รับความเมตตาในวันฟื้นคืนชีพ]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 22 : การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ EP.2

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 22 : การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ EP.2

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เราพบกันท...

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมัสญิด

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมัสญิด

มัสยิดอัลอิตติฟากียะห์ (หนองกะพง) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ความสำคัญของละหมาดห้าเวลา และการจัดแถวละหมาดญะมาอะฮฺ

ความสำคัญของละหมาดห้าเวลา และการจัดแถวละหมาดญะมาอะฮฺ

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตอนที่ 179 (23 พฤษภาคม 2558)

ตอนที่ 179 (23 พฤษภาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

คุตบะฮฺ | การจัดลำดับความสำคัญในงานศาสนา

คุตบะฮฺ | การจัดลำดับความสำคัญในงานศาสนา

ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

เดือนชะอฺบาน และนิสฟูชะอฺบาน

เดือนชะอฺบาน และนิสฟูชะอฺบาน

บรรยาย ณ บ้านสลามเต๊ะ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

สัญลักษณ์ (อักษรย่อ) ในตำรามัซฮับชาฟีอี

สัญลักษณ์ (อักษรย่อ) ในตำรามัซฮับชาฟีอี

บรรยายพิเศษโครงการเสริมทักษะนักศึกษาในมัซฮับชาฟีอี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตอนที่ 178 (9 พฤษภาคม 2558)

ตอนที่ 178 (9 พฤษภาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

ตอนที่ 177 (2 พฤษภาคม 2558)

ตอนที่ 177 (2 พฤษภาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

คุตบะฮฺ | ความดีจากการละทิ้งการโต้เถียง

คุตบะฮฺ | ความดีจากการละทิ้งการโต้เถียง

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 21 : การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ EP.1

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 21 : การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ EP.1

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ประจำเดือนเมษายน 2558 เราพบกันที...

สังคมมุสลิมจะเป็นอย่างไหรหากขาด “อัล-วะสะฏียะฮฺ”

สังคมมุสลิมจะเป็นอย่างไหรหากขาด “อัล-วะสะฏียะฮฺ”

มัสญิดนูรอตุ้ลอิสลาม (ศาลาพระม่วง) ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ความประเสริฐของการละหมาดญะมาอะฮฺ

ความประเสริฐของการละหมาดญะมาอะฮฺ

มัสญิดกลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง