Category: เสียงบรรยาย

คุตบะฮฺ | อิสลามกับการห้ามสิ่งมึนเมา

คุตบะฮฺ | อิสลามกับการห้ามสิ่งมึนเมา

ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง กรุงเทพ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตอนที่ 187 (31 ตุลาคม 2558)

ตอนที่ 187 (31 ตุลาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

ตอนที่ 186 (24 ตุลาคม 2558)

ตอนที่ 186 (24 ตุลาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

บรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านรอซูล صلى الله عليه وسلم | EP.2 | ความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

บรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านรอซูล صلى الله عليه وسلم | EP.2 | ความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

ตอนที่ 2 ความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮฺจัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายูบ้านปากลัด ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 24 : การสอบสวน และการตอบแทน EP.2]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 24 : การสอบสวน และการตอบแทน EP.2]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตอนที่ 185 (17 ตุลาคม 2558)

ตอนที่ 185 (17 ตุลาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

คุตบะฮฺ | จุดยืนของอะหฺลิซซุนนะฮฺฯ ต่อบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

คุตบะฮฺ | จุดยืนของอะหฺลิซซุนนะฮฺฯ ต่อบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

ณ มัสยิดกลาง จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

การละหมาด [ตอนที่ 1] “ความสำคัญ ฮิกมะฮฺ และฮูก่มของการละหมาด”

การละหมาด [ตอนที่ 1] “ความสำคัญ ฮิกมะฮฺ และฮูก่มของการละหมาด”

บ้านสลามเต๊ะ พัทยากลาง จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

การถือศีลอดวันอาชูรอ

การถือศีลอดวันอาชูรอ

มูลนิธิดารุสสลาม บาหยัน ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตอนที่ 184 (10 ตุลาคม 2558)

ตอนที่ 184 (10 ตุลาคม 2558)

โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ตำราที่ใช้ : – คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล...

บรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านรอซูล صلى الله عليه وسلم | EP.1 | เศาะฮาบะฮฺคือใคร?

บรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านรอซูล صلى الله عليه وسلم | EP.1 | เศาะฮาบะฮฺคือใคร?

ตอนที่ 1 เศาะฮาบะฮฺคือใคร?จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายูบ้านปากลัด ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 27 : การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ EP.2

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 27 : การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ EP.2

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ประจำเดือนตุลาคม 2558 เราพบกันที...

คำชี้แนะแก่นักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

คำชี้แนะแก่นักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ทำไมต้องใช้ชีวิตแบบอิสลาม

ทำไมต้องใช้ชีวิตแบบอิสลาม

มัสยิดกุฎีชอฟ้า คลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

คุตบะฮฺ | อิสลามกับการปลูกต้นไม้

คุตบะฮฺ | อิสลามกับการปลูกต้นไม้

ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง กรุงเทพ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 26 : การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ EP.1

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 26 : การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ EP.1

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ประจำเดือนกันยายน 2558 เราพบกันท...