Category: เสียงบรรยาย

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 14 : มีเตาฮีดแล้วดีอย่างไร

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 14 : มีเตาฮีดแล้วดีอย่างไร

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ประจำเดือนกันยายน 2557 เราพบกันท...

คุตบะฮฺ | มุสลิมผู้แสวงหาความรู้

คุตบะฮฺ | มุสลิมผู้แสวงหาความรู้

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ ตอนที่ 14 : สัญญาณวันกิยามะฮฺ | นบีอีซาลงมา. ญะญูดมะญูด, บัยตุ้ลลอฮฺถูกทำลาย, ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ ตอนที่ 14 : สัญญาณวันกิยามะฮฺ | นบีอีซาลงมา. ญะญูดมะญูด, บัยตุ้ลลอฮฺถูกทำลาย, ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ

ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี

คุตบะฮฺ | มุมินที่เข้มแข็งและมุมินที่อ่อนแอ

คุตบะฮฺ | มุมินที่เข้มแข็งและมุมินที่อ่อนแอ

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี

เมื่ออิสลามเป็นเพียงนามธรรม

เมื่ออิสลามเป็นเพียงนามธรรม

งานวันอิกรอม 16 สิงหาคม 2557มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน (เกาะกลาง) อ่อนนุช 53  

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 12 : ‘เตาฮีด’ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 12 : ‘เตาฮีด’ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 เราพบกันท...

คุตบะฮฺ | บุฟเฟ่ต์ มุสลิม

คุตบะฮฺ | บุฟเฟ่ต์ มุสลิม

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า)