Category: เสียงบรรยาย

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ ตอนที่ 13 : สัญญาณวันกิยามะฮฺ | ฟิตนะฮฺดัจญาล]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ ตอนที่ 13 : สัญญาณวันกิยามะฮฺ | ฟิตนะฮฺดัจญาล]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

ความสำคัญของการให้

ความสำคัญของการให้

ชมรมผู้นำชมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในมัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ พระราม 9

ตามหา “ลัยละตุลก็อดรฺ”

ตามหา “ลัยละตุลก็อดรฺ”

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ค่ำคืนที่ 21 เราะมะฎอน 1435  

เราะมะฎอน เดือนที่รอคอย

เราะมะฎอน เดือนที่รอคอย

อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ อ.อาลี เสือสมิง ในงาน “เราะมะฎอน ซิตี้”

คุตบะฮฺ | ธาตุแท้ของยะฮูดี

คุตบะฮฺ | ธาตุแท้ของยะฮูดี

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า)

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 11 : อัล-อุบูดียะฮฺ : ความเป็นบ่าวที่ยอมสิโรราบต่อพระเจ้า

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 11 : อัล-อุบูดียะฮฺ : ความเป็นบ่าวที่ยอมสิโรราบต่อพระเจ้า

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ประจำเดือนมิถุนายน 2557 เราพบกัน...

ความประเสริฐของการอ่านและศึกษาอัล-กุรอาน

ความประเสริฐของการอ่านและศึกษาอัล-กุรอาน

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี

คุตบะฮฺ | เราะมะฎอน เดือนแห่งความเพิ่มพูน

คุตบะฮฺ | เราะมะฎอน เดือนแห่งความเพิ่มพูน

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี

“ตักวา” เป้าหมายของการถือศีลอด

“ตักวา” เป้าหมายของการถือศีลอด

บ้านพนัสนาวรรณ พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เลือด ลม ชัยฏอน กับการถือศีลอด

เลือด ลม ชัยฏอน กับการถือศีลอด

มัสยิดนาซีฮาตุสซุนนะฮ์ ต.ดอนฉิมพลี  อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ทางสายกลาง | ทางที่เที่ยงตรง ทางที่ไม่เลยเถิด

ทางสายกลาง | ทางที่เที่ยงตรง ทางที่ไม่เลยเถิด

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2

บทบาทครูสอนศาสนาต่อสังคม

อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูสอนศาสนาอิสลามฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์บริหารกิจการศาสนา...