Category: เสียงบรรยาย

สัญญาของพระเจ้า

ค่ำ 27 เราะมะฎอน 1439 มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กทม. ดาวน์โหลดไฟล์เสียง