Category: บทเรียนจากกิตาบ

ฮิกมะฮฺและข้อผ่อนผันของการละหมาดญ่ามาอะฮฺ

  ตำราที่ใช้ : อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ (ฟิกฮฺมัสฮับชาฟีอี) สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20     :: ดาว...

อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | สิ่งใดที่อัลลอฮฺทรงประสงค์สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้น สิ่งใดที่อัลลอฮฺไม่ประสงค์สิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้น (หน้าที่ 36-38)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (หน้า 36-38) (อธิบาย “อะกี...

อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | อัลลอฮฺทรงใช้สิ่งถูกสร้างให้เชื่อฟังและทรงห้ามการฝ่าฝืน (หน้าที่ 36)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (หน้า 36) (อธิบาย “อะกีดะฮ...

อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | ความรู้ของอัลลอฮฺครอบคลุมถึงทุกสิ่งและทุกการกระทำ (หน้าที่ 35-36)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (หน้า 35-36) (อธิบาย “อะกี...

อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงกำหนดอายุขัยของมัคโลคไว้แล้ว (หน้าที่ 34-35)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ  (หน้า 34-35) (อธิบาย &#822...

หะดีษที่ 6 : สิ่งที่อนุมัติ สิ่งที่ต้องห้ามและสิ่งที่คลุมเครือ

  ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนาวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 &nb...

หะดีษที่ 2 : องค์ประกอบของอิสลามและอีหม่าน

  ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนาวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 &nb...