Category: บทเรียนจากกิตาบ

อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | อัลลอฮฺทรงใช้สิ่งถูกสร้างให้เชื่อฟังและทรงห้ามการฝ่าฝืน (หน้าที่ 36)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (หน้า 36) (อธิบาย “อะกีดะฮ...

อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | ความรู้ของอัลลอฮฺครอบคลุมถึงทุกสิ่งและทุกการกระทำ (หน้าที่ 35-36)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (หน้า 35-36) (อธิบาย “อะกี...

อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงกำหนดอายุขัยของมัคโลคไว้แล้ว (หน้าที่ 34-35)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ  (หน้า 34-35) (อธิบาย &#822...

หะดีษที่ 6 : สิ่งที่อนุมัติ สิ่งที่ต้องห้ามและสิ่งที่คลุมเครือ

  ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนาวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 &nb...

หะดีษที่ 2 : องค์ประกอบของอิสลามและอีหม่าน

  ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนาวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 &nb...

หะดีษที่ 1 : การงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการเนียต

  ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนาวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 &nb...

สิทธิของเพื่อนบ้านและการสั่งเสียให้ปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้าน

  ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือ สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรัก...