Category: บทเรียนจากกิตาบ

309.ห้ามถ่มน้ำลายในมัสญิด… [1693-1695]

309.ห้ามถ่มน้ำลายในมัสญิด… [1693-1695]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

หะดีษที่ 42 : การอภัยโทษอันไพศาลของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) [EP.1]

หะดีษที่ 42 : การอภัยโทษอันไพศาลของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) [EP.1]

ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนะวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 ดาวน์โหลดไ...

307-308.ห้ามแขวนกระดิ่งรอบคอสัตว์พาหนะ หรือเอาสุนัขร่วมเดินทาง – ห้ามขี่ญัลลาละฮฺ [1690-1692]

307-308.ห้ามแขวนกระดิ่งรอบคอสัตว์พาหนะ หรือเอาสุนัขร่วมเดินทาง – ห้ามขี่ญัลลาละฮฺ [1690-1692]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดวันศุกร์ [EP.2] (หน้า 36)

บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดวันศุกร์ [EP.2] (หน้า 36)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....

บาปใหญ่ : 36.ไม่ระมัดระวังในการล้างปัสสาวะ

บาปใหญ่ : 36.ไม่ระมัดระวังในการล้างปัสสาวะ

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

หะดีษที่ 41 : การปฏิบัติตามท่านนบี [EP.4]

หะดีษที่ 41 : การปฏิบัติตามท่านนบี [EP.4]

ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนะวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 ดาวน์โหลดไ...

หะดีษที่ 41 : การปฏิบัติตามท่านนบี [EP.3]

หะดีษที่ 41 : การปฏิบัติตามท่านนบี [EP.3]

ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนะวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 ดาวน์โหลดไ...

หะดีษที่ 41 : การปฏิบัติตามท่านนบี [EP.2]

หะดีษที่ 41 : การปฏิบัติตามท่านนบี [EP.2]

ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนะวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 ดาวน์โหลดไ...

306.ห้ามเลี้ยงสุนัข ยกเว้นเพื่อล่าสัตว์ หรือเฝ้าปศุสัตว์และสวน [1688-1689]

306.ห้ามเลี้ยงสุนัข ยกเว้นเพื่อล่าสัตว์ หรือเฝ้าปศุสัตว์และสวน [1688-1689]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

305.ห้ามวาดรูปสิงมีชีวิต… [1678-1687]

305.ห้ามวาดรูปสิงมีชีวิต… [1678-1687]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

304.ห้ามเชื่อในโชคลาง [1674-1677]

304.ห้ามเชื่อในโชคลาง [1674-1677]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 88-89) อายะฮฺ 2:258 / ปะวาวัร (หน้า 54)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 88-89) อายะฮฺ 2:258 / ปะวาวัร (หน้า 54)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 180 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 64

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 180 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 64

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 148 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 179 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 80

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 179 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 80

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 147-148  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โห...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 176-178 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 63

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 176-178 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 63

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 147  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟ...

หน้า 023 | ฟิกฮฺ : วิธีการเข้าและออกห้องสุขา

หน้า 023 | ฟิกฮฺ : วิธีการเข้าและออกห้องสุขา

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง