Category: บทเรียนจากกิตาบ

หน้า 022-023 | ฟิกฮฺ : ฮูก่มต่างๆ ที่เกี่ยวพันธ์กับการละหมาด

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง    

หน้า 021-022 | บรรดาหลักศรัทธา : สวรรค์-นรก และการได้เห็นอัลลอฮฺของชาวสวรรค์

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง    

หะดีษที่ 123 : บทที่ว่าด้วยเลือดประจำเดือน : ห้ามผู้มีประจำเดือนละหมาดและถือศีลอด (โดยต้องชดใช้ศีลอด)

หะดีษที่ 123 : บทที่ว่าด้วยเลือดประจำเดือน : ห้ามผู้มีประจำเดือนละหมาดและถือศีลอด (โดยต้องชดใช้ศีลอด)

 ตำราที่ใช้ : อิบานะตุ้นอะฮฺกาม (อธิบาย บุลูฆิ้ลมะรอม) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 ดาวน์โหลดหนั...

303.ห้ามไปหาหมอเวทมนตร์ หมอดู หมอดูของที่หายไป [1671-1673]

303.ห้ามไปหาหมอเวทมนตร์ หมอดู หมอดูของที่หายไป [1671-1673]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

303.ห้ามไปหาหมอเวทมนตร์ หมอดู หมอดูของที่หายไป [1668-1670]

303.ห้ามไปหาหมอเวทมนตร์ หมอดู หมอดูของที่หายไป [1668-1670]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

302.ห้ามคร่ำครวญ ตบหน้า ฉีกเสื้อผ้า ดึงผม  และโกนหัวต่อศพ [1657-1667]

302.ห้ามคร่ำครวญ ตบหน้า ฉีกเสื้อผ้า ดึงผม และโกนหัวต่อศพ [1657-1667]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 88) อายะฮฺ 2:256-257

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 88) อายะฮฺ 2:256-257

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 174-175 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 63

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 174-175 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 63

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 146-147  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โห...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 169-173

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 169-173

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 145-146  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โห...

บรรดาหลักศรัทธา : สะพานและตาชั่งความดีความชั่ว (หน้า 21)

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง    

บรรดาหลักศรัทธา : การตอบแทนความดีและความชั่ว (หน้า 21)

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง    

บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดวันศุกร์ [EP.1] (หน้า 36)

บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดวันศุกร์ [EP.1] (หน้า 36)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....

300-301.ดับไฟก่อนเข้านอน / ห้ามการ ตะกัลลุฟ [1652-1656]

300-301.ดับไฟก่อนเข้านอน / ห้ามการ ตะกัลลุฟ [1652-1656]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

298-299.ห้ามใช้มือขวาล้างอวัยวะขับถ่ายและแตะต้องมันโดยไม่จำเป็น / ห้ามสวมรองเท้าหรือถุงเท้าเพียงข้างเดียว หรือยืนใส่โดยไม่จำเป็น [1648-1651]

298-299.ห้ามใช้มือขวาล้างอวัยวะขับถ่ายและแตะต้องมันโดยไม่จำเป็น / ห้ามสวมรองเท้าหรือถุงเท้าเพียงข้างเดียว หรือยืนใส่โดยไม่จำเป็น [1648-1651]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

บรรดาหลักศรัทธา : การฟื้นคืนชีพ / การรับชัญชีการกระทำ (หน้า 20-21)

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง    

บรรดาหลักศรัทธา : อะรัชและกุรซีย์ / สัญญาณวันกิยามะฮฺ (หน้า 19-20)

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง