Category: บทเรียนจากกิตาบ

อัลมัซฮับ EP.10 : มัซฮับในยุคที่ท่านนบี ﷺ ยังมีชีวิตอยู่ #2 [หน้า 10-11]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)المذهب : اتو تياد حرام برمذهبของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ...

อัลมัซฮับ EP.9 : มัซฮับในยุคที่ท่านนบี ﷺ ยังมีชีวิตอยู่ #1 [หน้า 9-10]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)المذهب : اتو تياد حرام برمذهبของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ...

อัลมัซฮับ EP.8 : หลักฐานในศาสนาที่มาจากกิยาส #2 [หน้า 8-9]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)المذهب : اتو تياد حرام برمذهبของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ...

อัลมัซฮับ EP.7 : หลักฐานในศาสนาที่มาจากกิยาส #1 [หน้า 7-8]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)المذهب : اتو تياد حرام برمذهبของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ...

บทที่ 4 : วิริดหลังละหมาด [EP.11] (หน้า 59) คอตั่ม

ตำที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ.มอ...

บทที่ 4 : วิริดหลังละหมาด [EP.10] (หน้า 58)

ตำที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ.มอ...

062-บทย่อย – มารยาทและข้อตักเตือนในการอ่านอัล-กุรอาน – EP.3

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...

061-บทย่อย – มารยาทและข้อตักเตือนในการอ่านอัล-กุรอาน – EP.2

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...

060-บทย่อย – มารยาทและข้อตักเตือนในการอ่านอัล-กุรอาน – EP.1

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...

อัลมัซฮับ EP.6 : หลักฐานในศาสนาที่มาจากอิจญ์มาอฺ #2 [หน้า 6-7]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ) المذهب : اتو تياد حرام برمذهب ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร...

อัลมัซฮับ EP.5 : หลักฐานในศาสนาที่มาจากอิจญ์มาอฺ #1 [หน้า 6]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ) المذهب : اتو تياد حرام برمذهب ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร...

บาปใหญ่ที่ 49 : การร้องคร่ำครวญ ตกอกชกหน้า เมื่อเจอภัย [EP.4]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ ดาว...

059-บท มารยาทในการคอตั่มกุรอาน และสิ่งที่เกี่ยวข้อง

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...

058-บท เวลาที่ถูกเลือกในการอ่านกุรอาน

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...