Category: บทเรียนจากกิตาบ

อัลมัซฮับ EP.6 : หลักฐานในศาสนาที่มาจากอิจญ์มาอฺ #2 [หน้า 6-7]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ) المذهب : اتو تياد حرام برمذهب ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร...

อัลมัซฮับ EP.5 : หลักฐานในศาสนาที่มาจากอิจญ์มาอฺ #1 [หน้า 6]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ) المذهب : اتو تياد حرام برمذهب ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร...

บาปใหญ่ที่ 49 : การร้องคร่ำครวญ ตกอกชกหน้า เมื่อเจอภัย [EP.4]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ ดาว...

059-บท มารยาทในการคอตั่มกุรอาน และสิ่งที่เกี่ยวข้อง

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...

058-บท เวลาที่ถูกเลือกในการอ่านกุรอาน

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...

ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 101-103 | ฮูก่มการละหมาดย่อของผู้เดินทาง

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 188-189 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาว...

ฮูก่มการอยู่อาศัยในดินแดนกาฟิร | ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 97-100

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 187-188 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...

อัลมัซฮับ EP.4 : หลักฐานในศาสนาที่มาจากหะดีษ #2 [หน้า 5]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ) المذهب : اتو تياد حرام برمذهب ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร...

056-บทซิกรุลลอฮฺ เกี่ยวกับความฝัน และ ดุอาจะถูกตอบรับในเวลากลางคืน

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...

บาปใหญ่ที่ 49 : การร้องคร่ำครวญ ตกอกชกหน้า เมื่อเจอภัย [EP.3]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุ...

อัลมัซฮับ EP.3 : หลักฐานในศาสนาที่มาจากหะดีษ #1 [หน้า 4-5]

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ) المذهب : اتو تياد حرام برمذهب ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร...

055-บทซิกรุลลอฮฺ เมื่อนอนไม่หลับ – หวาดกลัวขณะเข้านอน

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...