Category: บทเรียนจากกิตาบ

มุอามะละฮฺ : การปรับปรุงแก้ไขระบบประกันภัย

มุอามะละฮฺ : การปรับปรุงแก้ไขระบบประกันภัย

ตำราที่ใช้ : อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ลอิสลาม ดาวน์โหลดหนังสือ อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ล อิสลาม สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซ...

บทที่ 4 : การละหมาด : ละหมาดญะมาอะฮฺ [EP.1] (หน้า 32)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....

252.ข้อปัญหาในการขอดุอา [1496-1502]

252.ข้อปัญหาในการขอดุอา [1496-1502]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

251.ความประเสริฐของการขอดุอาให้บุคคลที่อยู่ลับหลัง  [1494-1495]

251.ความประเสริฐของการขอดุอาให้บุคคลที่อยู่ลับหลัง [1494-1495]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

250.การวิงวอนขอดุอา  [1489-1493]

250.การวิงวอนขอดุอา [1489-1493]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

250.การวิงวอนขอดุอา  [1483-1488]

250.การวิงวอนขอดุอา [1483-1488]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.4] (หน้า 192-193)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.3] (หน้า 191-192)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:230 | การหย่าร้าง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:230 | การหย่าร้าง

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

หะดีษที่ 38 : บรรดาสื่อที่นำไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ และการได้รับความรักจากพระองค์ [EP.1]

หะดีษที่ 38 : บรรดาสื่อที่นำไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ และการได้รับความรักจากพระองค์ [EP.1]

ตำราที่ใช้ : อัลวาฟีย์ (อธิบาย 40 หะดีษของอิหม่ามนะวาวี) สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหมู่บ้านแหลมทอง ซ.พัฒนาการ 26 ดาวน์โหลดไ...

บทที่ 4 : การละหมาด : เวลาที่ห้ามละหมาด (หน้า 31-32)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....

บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดสุนนะฮฺ [EP.8] (หน้า 31)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....