Category: 1. ตัฟซีรอัลกุรอาน

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 270-1271 | การบริจาค

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 94 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ส...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 145-147 | การเปลี่ยนทิศกิบละฮฺ [2]

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 45-46 และอธิบายเพิ่มเติมจากตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ : ...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 144 | การเปลี่ยนทิศกิบละฮฺ [1]

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 45 และอธิบายเพิ่มเติมจากตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ : บ้า...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 267 | จงบริจาคสิ่งที่ดีๆ

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 93-94 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 266 | อุทาหรณ์เกี่ยวกับการบริจาค

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 93 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ส...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 265 | การบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 92-93 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 262-264 | อย่าทำลายภาคผลของการบริจาคด้วยการลำเลิก

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 92 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ส...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 261-262 | ภาคผลของการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 89-90 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 260 | นบีอิบรอฮีมกับการทำให้สิ่งที่ตายฟื้นคืนชีพของอัลลอฮฺ

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 89-90 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...