Category: 1. ตัฟซีรอัลกุรอาน

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ  243-244  | ความตายของประชาชาติขึ้นอยู่กับความขาดเขลาและความตระหนี่  (หน้า 81)

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 243-244 | ความตายของประชาชาติขึ้นอยู่กับความขาดเขลาและความตระหนี่ (หน้า 81)

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 81 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 103-105  | เรื่องราวของไสยศาสตร์ (ต่อ) |  (หน้า 33-34)

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 103-105 | เรื่องราวของไสยศาสตร์ (ต่อ) | (หน้า 33-34)

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 33-34 และอธิบายเพิ่มเติมจากตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 102  | เรื่องราวของไสยศาสตร์ |  (หน้า 32-33)

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 102 | เรื่องราวของไสยศาสตร์ | (หน้า 32-33)

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 32-33 และอธิบายเพิ่มเติมจากตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 240-242 : คำสั่งเสียสำหรับสตรีที่สามีตายหรือถูกหย่า

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 240-242 : คำสั่งเสียสำหรับสตรีที่สามีตายหรือถูกหย่า

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 80-81 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาห...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 238-239 : ความสำคัญของการละหมาด (หน้า 80)

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 238-239 : ความสำคัญของการละหมาด (หน้า 80)

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 80 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 99-101  (หน้า 31-32)

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 99-101 (หน้า 31-32)

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 31-32 และอธิบายเพิ่มเติมจากตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 236-237 : การหย่าภรรยาโดยที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกัน (หน้า 79)

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 236-237 : การหย่าภรรยาโดยที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกัน (หน้า 79)

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 79 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 235 : การทาบทามสตรีที่สามีตายโดยที่นางยังครองอิดดะอยู่ (หน้า 78)

อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 235 : การทาบทามสตรีที่สามีตายโดยที่นางยังครองอิดดะอยู่ (หน้า 78)

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 78 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...