Category: วิภาษงานเขียนของมุฮัมมัด อัต-ตีญานียฺ อัส-สะมาวียฺ

อัต-ตีญานียฺกล่าวหาท่านอุษมาน (ร.ฎ.) และท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) ว่าเป็นบุคคลแรกที่เปลี่ยนแปลงสุนนะฮฺ

ดูเหมือนว่าอัต-ตีญานียฺจะฉุกคิดขึ้นได้หลังจากอ้างหะดีษของท่านอนัส อิบนุ มาลิก (ร.ฎ.) และหะดีษที่อิมามอัซ-ซุฮฺรียฺ (ร.ฮ.)...

อัต-ตีญานียฺกล่าวอ้างว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺเปลี่ยนแปลงสุนนะฮฺของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

ในบทที่ 3 อัต-ตีญานียฺกล่าวถึงทัศนะของบรรดาเศาะหาบะฮฺในระหว่างกัน โดยตั้งหัวข้อเรื่องที่ 1 ว่า : การเป็นพยานยืนยันของบรร...

อัต-ตีญานียฺกล่าวหาบรรดาเศาะหาบะฮฺว่าแข่งขันแย่งชิงกันในเรื่องทางโลก สะสมสมบัติพัสถาน และรบราฆ่าฟันเพื่อเรื่องนั้น

ในษุมมะฮฺตะดัยตุ้ หน้า 124 อัต-ตีญานียฺเขียนถึงหะดีษที่ว่าด้วยการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อดุนยา โดยอ้างหะดีษที่ว่า : “แท้จริง...

หะดีษคนใกล้ชิด 2 กลุ่ม (อัล-บิฏอนะตัยน์)

ในษุมมะฮฺตะดัยตุ้ หน้า 123 (ฉบับภาษาอาหรับ) อัต-ตีญานียฺเขียนถึงหะดีษที่ว่า : “พระองค์อัลลอฮฺมิได้ทรงส่งนบีท่านใด และมิไ...

26. การอ้างอายะฮฺ “อัล-อิงกิลาบ” (อายะฮฺที่ 144 จากสูเราะฮฺอาลิอิมรอน) ของอัต-ตีญานียฺว่าเหล่าเศาะหาบะฮฺจะตกศาสนาหลังการวะฟาตของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

อัต-ตีญานียฺเรียกอายะฮฺที่ 144 จากสูเราะฮฺอาลิอิมรอนว่าเป็นอายะฮฺอัล-อิงกิลาบ ( ِآيةُ الْاِنْقِلَاب ) หมายถึงอายะฮฺแห่งก...

25. อัต-ตีญานียฺอ้างว่าอัล-กุรอานประณามเหล่าเศาะหาบะฮฺ (ร.ฎ.)

ในหนังสือ “ษุมมะฮฺตะดัยตุ้” อัต-ตีญานียฺเขียนถึงมุมมองของอัล-กุรอานที่มีต่อเหล่าเศาะหาบะฮฺ (ร.ฎ.) ว่า :“ก่อนอื่น จำเป็นท...

24. อัต-ตีญานียฺกล่าวหาเศาะหาบะฮฺในกรณีการส่งกองทัพที่นำโดยท่านอุสามะฮฺ (ร.ฎ.)

อัต-ตีญานียฺเขียนถึงกองทัพของท่านอุสามะฮฺ อิบนุ ซัยดฺ อิบนิหาริษะฮฺ (ร.ฎ.) ว่า“เรื่องนี้โดยสรุปมีอยู่ว่า ท่านรสูล (ศ็อลล...

23. อัต-ตีญานียฺเห็นชอบกับคำกล่าวของสัยยิด มุฮัมมัด บากิรฺ อัศ-ศอดร์แต่รับไม่ได้กับคำกล่าวของท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.)

อัต-ตีญานียฺเขียนถึงคำอธิบายของสัยยิด อัศ-ศอดร์ในเหตุการณ์วันพฤหัสฯ มหาวิปโยค “…..ดังนั้น บรรดาผู้ที่อยู่ร่วมและอุ...

22. ตัวบทที่ระบุชื่อบรรดาอิมาม 12 ท่านตามที่ฝ่ายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺกล่าวอ้าง

อัส-สัยยิด มุฮัมมัด อะลี อัล-หะสะนียฺ กล่าวว่า : “หลังจากสิ่งซึ่งเราได้กล่าวมาแล้วโดยสรุปถึงทัศนะของชีอะฮฺ อิมามียะฮฺและ...

21. ตำราของชีอะฮฺเองระบุว่าท่านอะลี (ร.ฎ.) มิได้ถูกกำหนดด้วยตัวบท (นัศ) ว่าท่านคือเคาะลีฟะฮฺโดยตรงหลังการเสียชีวิตของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

อัล-กุลัยนียฺถ่ายทอดรายงานหนึ่งจากอิมาม มุฮัมมัด อัล-บากิร (อ.ล.) ว่า : “แท้จริง อิมามอะลี (อ.ล.) ไม่เคยเรียกร้องไปยังตั...

20. คำอธิบายของฝ่ายอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ประสงค์จะให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในวันพฤหัสฯ มหาวิปโยค

ก่อนที่เราจะได้ลงรายละเอียดถึงสิ่งที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) มีความประสงค์จะให้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อั...

19.อัต-ตีญานียฺโน้มเอียงยังทัศนะของฝ่ายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺในการอธิบายว่าสิ่งที่ท่าน รสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ประสงค์ให้บันทึกคือการแต่งตั้งท่านอะลี (ร.ฎ.) เป็นเคาะลีฟะฮฺ

19.อัต-ตีญานียฺโน้มเอียงยังทัศนะของฝ่ายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺในการอธิบายว่าสิ่งที่ท่าน รสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ประสงค์ให้บันทึกคือการแต่งตั้งท่านอะลี (ร.ฎ.) เป็นเคาะลีฟะฮฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า : “ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าแท้จริงการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนี้มีสิ่งใหม่สำหรับมุสลิมที่จะตัดรอนทุกข้อส...