Category: วิภาษงานเขียนของมุฮัมมัด อัต-ตีญานียฺ อัส-สะมาวียฺ

18.การกล่าวหาเศาะหาบะฮฺในเหตุการณ์วันพฤหัสฯ มหาวิปโยค

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า “เรื่องโดยสรุปคือ บรรดาเศาะหาบะฮฺได้รวมตัวกันในบ้านของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ก่อนการ...

17.อัต-ตีญานียฺตอกย้ำข้อกล่าวหาของตนอีกครั้งว่า ท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.) ป่วนเหล่าเศาะหาบะฮฺด้วยกัน

17.อัต-ตีญานียฺตอกย้ำข้อกล่าวหาของตนอีกครั้งว่า ท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.) ป่วนเหล่าเศาะหาบะฮฺด้วยกัน

อัต-ตีญานียฺเขียนในตอนท้ายเรื่องนี้ว่า : “มีสิ่งผลักดันให้ข้าพเจ้าคาดคะเนว่า อุมัรฺ อิบนุ อัล-คอฏฏอบคือผู้ที่ปลุกระดมผู้...

16.มโนคติในเชิงลบของอัต-ตีญานียฺที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพของศาสนาอิสลามและภาพลักษณ์โดยรวม

16.มโนคติในเชิงลบของอัต-ตีญานียฺที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพของศาสนาอิสลามและภาพลักษณ์โดยรวม

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า “มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ! ข้าพเจ้าเกือบจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่ข้พเจ้ากำลังอ่านอยู่นั้นเป็นความสั...

15.อัต-ตีญานียฺกล่าวหาบรรดาเศาะหาบะฮฺในเหตุการณ์สนธิสัญญาอัล-หุดัยบียะฮฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า : เรื่องโดยสรุป แท้จริงท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้ออก (จากนครมะดีนะฮฺ) ในปีที่ 6 แห่ง...

14.แรงบันดาลใจของอัต-ตีญานียฺจากหนังสืออัล-มุรอญิอาตของชะเราะฟุดดีน อัล-มุสาวียฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า : “ต่อมาข้าพเจ้าได้อ่านหนังสืออัล-มุรอญิอาต (หรืออัล-มุรอญะอาต) ของสัยยิด ชะเราะฟุดดีน อัล-มุ...

13.อัต-ตีญานียฺทำไขสือเรื่องเศาะหาบะฮฺตกศาสนา

ดังที่เราได้กล่าวมาแล้วว่าในตำราของนักปราชญ์ชีอะฮฺ อิมามียะฮฺได้ตัดสินว่าเหล่าเศาะหาบะฮฺเกือบทั้งหมด (ยกเว้น 7 คน) ต่างก...

12.บรรดาเศาะหาบะฮฺส่วนใหญ่เป็นผู้กลับกลอกจริงหรือ?

สำหรับชีอะฮฺอิมามียะฮฺ บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) นอกเหนือจาก 7 คนนั้น มิใช่เป็นผู้กลับกลอก...

11.การแบ่งประเภทเศาะหาบะฮฺตามทฤษฎีของอัต-ตีญานียฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า “และแน่แท้ ข้าพเจ้าได้ผลลัพธ์ระหว่างการพูดคุยกับเหล่านักปราชญ์ชีอะฮฺว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺในทัศนะของพว...

10.ตำราชีอะฮฺอิมามียะฮฺและการกล่าวหาเศาะหาบะฮฺของอัต-ตีญานียฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนไว้ใน “ษุมมะฮฺตะดัยตุ้” หลังจากที่เขาได้รับหนังสือของกลุ่มชีอะฮฺอิมามียะฮฺ ที่ส่งมาถึงตูนิเซียว่า : &#8...

9.อะฮลุลบัยตฺในสารบบของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนถึงอะฮฺลุลบัยตฺว่า “และอันเนื่องจากสิ่งดังกล่าว ท่านจะไม่เห็นว่าสำหรับพวกเขา (อะฮฺลุลบัยตฺ) มีอยู่ในหมู...

8.สถานภาพของท่านอะลีในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺและท่านอุษมาน (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม)

สถานภาพของท่านอะลี (ร.ฎ.) ในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ (ร.ฎ.) สิ่งที่หักล้างคำกล่าวอ้างของอัต-ตีญานียฺได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คื...

7.ท่านอะลี (ร.ฎ.) ถูกกีดกันและถูกผลักไส!

อัต–ตีญานียฺเขียนว่า “…พวกเขากลับผลักไสท่านอะลี อิบนุ อบีฏอลิบให้ออกห่าง ทอดทิ้งและปล่อยให้ท่านอะลีถูกคุมขัง...

6.ข้อกล่าวหาที่สับสนและขัดแย้งของอัต-ตีญานียฺ

อัต-ตีญานียฺเขียนว่า : ส่วนบรรดาเศาะหาบะฮฺที่มิใช่ชีอะฮฺ บรรดาเคาะลีฟะฮฺ บรรดากษัตริย์ และบรรดาผู้ปกครองซึ่งพวกเขามีอำนา...

5.ท่านอิบนุ อุมัรฺ (ร.ฎ.) ถูกยัดเยียดอีกหนึ่งข้อหา

อัต-ตีญานียฺกล่าวหาท่านอิบนุ อุมัรฺ (ร.ฎ.) ว่า เป็นผู้ที่ออกห่างท่านอะลี (ร.ฎ.) และปฏิเสธการให้สัตยาบันแก่ท่านอะลี (ร.ฎ....

4.อิบนุ อุมัร (ร.ฎ.) ตกเป็นจำเลย

อัต-ตีญานียฺอ้างหะดีษของท่านอิบนุ อุมัร (ร.ฎ.) ที่ถูกบันทึกในเศาะหิหฺ อัล-บุคอรียฺ ว่า “ในระหว่างช่วงชีวิตของท่านนบี ﷺ เ...

3.การอ้างถึงสถาภาพของเคาะลีฟะฮฺอะลี (ร.ฎ.)

อัต-ตีญานียฺเขียนใน “ชีอะฮฺคืออะฮฺลุสสุนนะฮฺที่แท้จริง”  (الشيعةهم أهل السنة) หน้า 45 (ฉบับภาษาอาหรับ และหน้า 78 ฉบับแปล...