080-ให้ทำดีและอดทนต่อผู้ป่วย – สิ่ง (ดุอา) ที่ผู้ปวดหัวจะกล่าว

You may also like...