081-อนุญาตให้ล่าวถึงความเจ็บปวดของตน – มักรูฮฺที่จะอยากตาย…

You may also like...