82-ส่งเสริมดุอาให้ตายในสถานที่ที่ประเสริฐ – ส่งเสริมให้พูดให้กำลังใจผู้ป่วย

You may also like...