84 – การขอให้ผู้ป่วยขอดุอาให้ – การตักเตือนผู้ป่วย… – สิ่งที่ผู้ที่สิ้นหวังจากการมีชีวิตจะกล่าว

You may also like...