อะกีดะฮฺ : เราจะไม่โต้เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮฺ ฯลฯ

You may also like...