87 – ห้ามการนิยาฮะฮฺ (ร้องไห้คร่ำครวญ) ถึงผู้ตาย…

You may also like...