88 – ตะอฺซิยะฮฺ (การปลอบใจครอบครัวผู้เสียชีวิต) #1

You may also like...